Юридичний інститут

Навчально-методична робота

    Методична робота кафедри організована і проводиться на основі сучасної теорії і методології, вимог Міністерства освіти України і керівництва університету. Вона спрямовується на подальше удосконалення методики проведення аудиторних занять  та самостійної роботи студентів з активним використанням інноваційних технологій і методів навчання  та вітчизняного і зарубіжного досвіду, організаційних і методичних принципів Болонської Конвенції та методів синергетичної освіти, новітніх інноваційних тренінгових технологій навчання.

Основну увагу кафедра зосереджує на активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів з використанням інноваційних і традиційних методів сучасної освіти. Такими методами є самонавчання студентів, нелінейний діалог, пробуджуюче навчання, навчання як адаптивна модифікація, кейс-метод та інші, спрямовані на індивідуалізацію навчального процесу. Крім того проводяться інтелектуальні, методичні і практичні тренінги, читаються проблемні лекції, лекції-дискусій та ін.

     Навчальні видання

 
 
 
 
 
 
 
Шульга М.А. Геополітика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: ВПЦ «Київський університет, 2017. 239 с.
 
Історія України: проблемні лекції для студентів неісторичних спеціальностей вищих навчальних закладів : навч. посіб. / [О. М. Бут, М. І.  Бушин, Ю. І. Вовк та ін.]; за заг. ред. д.і.н., проф. М. І. Бушина, д.і.н., проф. О. І.  Гуржія; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т.Черкаси, ЧДТУ, 2018. 607 с. Зайцева З.І. С. 123-255 ; 424–457.
 
Зайцева З.І. Європа на етапі індустріального цивілізаційного розвитку (ХІХ перша половина ХХ ст.) Навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2018. –168 с.
 

Навчально-методичні видання викладачів кафедри можна переглянути тут.

Методичні семінари

  Значну роль в удосконаленні методики навчальної і виховної роботи виконує постійно діючий методичний семінар викладачів кафедри,  на якому обговорюються важливі проблеми учбово-методичної роботи з урахуванням принципів Болонської конвенції і досвіду провідних вітчизняних за зарубіжних вузів, особлива увага надається використанню сучасних тренінгових технологій.

Сучасні інтерактивні методики дистанційного навчання. Доповідач д.політ.н, проф. Шульга М.А. 

Особливості викладання суспільно-політичних дисциплін на базі платформи Moodle. Доповідачі Топчій О.С., Науменко О.М.

Використання розширених функцій Zoom у навчальному процесі.

Майстер клас з використання сучасних технологій у навчальному процесі

План проведення методичних семінарів.  

 Відкриті лекції

Бульбенюк С.С., Гапоненко В.А., Рихлік В.А. Формування громадянської культури молоді у сучасних умовах 

Ніколаєва Т.М. Круглий стіл присвячений 80-річчю УПА

Федоришина К. "Використання методів вимірювання в політичній науці на прикладі вимірювання політичних режимів"

Яковлєв Д. Зустріч з деканом факультету психології, політології та соціології НУ «Одеська юридична академія» професором Яковлевим Д. В.

   

 

   

Остання редакція: 03.03.23