Юридичний інститут

Наукова робота

    Щорічно науково-педагогічний склад кафедри бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, семінарах. В 2019 році колектив кафедри взяв участь у підготовці матеріалів до монографії за загально-інститутською темою "Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства" (Розділ IV підрозділ 2 «Правове регулювання фінансових відносин у контексті інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС»).

    У 2022 році за замовленням Департаменту з питань виконання кримінальних виконань здійснено монографічне дослідження на тему "Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці" під загальним керівництвом професора, д.ю.н. Кузьменко О.В. та професора, д.п.н. Шульженка Ф.П.

     Під науковим керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри публічного та міжнародного права студенти та аспіранти кафедри беруть участь у наукових заходах Університету (щорічна студентська наукова конференція) та інших навчальних закладів (Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»).      

   При кафедрі публічного та міжнародного права тривалий час успішно функціонує науковий гурток "Актуальні питання фінансового права" під науковим керівництвом доцента кафедри Богдан Б. В. та доцента кафедри Нечипоренка О.Ю. Результатом функціонування наукового гуртка «Актуальні питання фінансового права» є участь студентів-учасників наукового гуртка  у наукових заходах, які відбуваються в межах Юридичного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», так і поза його межами.

З 2021 року при кафедрі функціонує науковий гурток "Актуальні питання діяльності публічної адміністрації" під науковим керівництвом доцента кафедри Шевченко Л.В.

     Також кафедрою щорічно організовуються наукові заходи, приурочені до Всеукраїнського "Тижня права", у яких приймають участь студенти Юридичного інституту та всі бажаючі.

      За останній час науково-педагогічними працівниками кафедри захищені такі дисертаційні дослідження:

Уложенко В.М. - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук "Правові засади публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні" (2021 р.);

Богдан Б.В. - дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Адміністративно-правова охорона населення від інфекційних хвороб" (2021 р.).

     Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у рецензуванні авторефератів та дисертаційних робіт, виступають в якості офіційних опонентів під час захисту дисертаційних робіт.

 

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2021 р.

 

Остання редакція: 02.11.22