Юридичний інститут

Кафедра адміністративного та фінансового права

      Історія створення кафедри почалась 24 грудня 2015 року, коли відповідно до Ухвали Вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про оптимізацію структури юридичного факультету та створення в Університеті кафедри кримінального права та процесу та кафедри фінансового права» та наказу Ректора «Про реорганізацію кафедр юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 25.12.2015 р. № 882 зі складу кафедри правового регулювання економіки було виокремлено кафедру фінансового права, яка стала структурним підрозділом Навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". 

    Відповідно до зазначеної Ухвали Вченої ради кафедра розпочала свою діяльність 01.02.2016 р. під керівництвом доктора юридичних наук, професора Солдатенко О. В.

    У період з 01.09.2016 р. по 15.06.2017 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент кафедри фінансового права, кандидат економічних наук, доцент Фукс Н. А.

       З 16.06.2017 р. по 28.02.2021 р. кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Дмитренко Е. С. 

      З 01.03.2021 р. обов'язки завідувача кафедри призначено виконувати доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України - Кузьменко О. В.

      З 31.05.2021 р. згідно Рішення Вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” від 25.03.2021 р. "Про організаційно-управлінське оновлення навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" кафедру фінансового права було переіменовано в кафедру адміністративного та фінансового права.

     Кафедра адміністративного та фінансового права є випусковою кафедрою для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціалізація «Публічне право») за освітньо-професійною програмою "Публічне право" (керівник проєктної групи - Дмитренко Е. С.), запровадженою у 2018-2019 навчальному році.

       Науково-педагогічний склад кафедри адміністративного та фінансового права

       Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі адміністративного, фінансового, бюджетного, податкового, банківського, валютного, інформаційного права, адміністративного та фінансового процесів.

       На сьогодні на кафедрі працює 12 науково-педагогічних працівників, серед яких 6 докторів юридичних наук, 2 кандидати юридичних наук, 2 кандидати економічних наук, 2 старші викладачі.

       Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

      Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

      Кафедра забезпечує організацію практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Проекти

       Науково-педагогічний склад кафедри розробляє науково-дослідну роботу за темою "Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці" (державний реєстраційний номер 0121U111883), метою якої є обгрунтування необхідності формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці (правові, організаційно-управлінські, господарські, податкові аспекти) як особливої, об'єктивно необхідної системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми трудової зайнятості, та пропозиції щодо удосконалення законодавства України

Партнери

       Кафедра адміністративного та фінансового права плідно співпрацює з установами різної форми власності.

      Зокрема, для організації та забезпечення баз практики керівництвом кафедри було створено передумови для здобувачів вищої освіти, а саме укладено договори про можливість долучитись до проходження практики на базі адвокатського та рієлтерського об'єднання України ТОВ "АРОУ", Міністерства юстиції