Юридичний інститут

Кафедра фінансового права

      Історія створення кафедри фінансового права почалась 24 грудня 2015 року, коли відповідно до Ухвали Вченої ради ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про оптимізацію структури юридичного факультету та створення в Університеті кафедри кримінального права та процесу та кафедри фінансового права» та наказу Ректора «Про реорганізацію кафедр юридичного факультету ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 25.12.2015 р. № 882 зі складу кафедри правового регулювання економіки було виокремлено кафедру фінансового права, яка наразі є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту "Юридичний інститут ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". 

    Відповідно до зазначеної Ухвали Вченої ради кафедра розпочала свою діяльність 01.02.2016 р. під керівництвом доктора юридичних наук, професора Солдатенко О.В.

    У період з 01.09.2016 р. по 15.06.2017 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доцент кафедри фінансового права, кандидат економічних наук, доцент Фукс Н.А.

       З 16.06.2017 р. по 28.02.2021 р. кафедру очолювала доктор юридичних наук, професор Дмитренко Е.С. 

      З 01.03.2021 р. обов'язки завідувача кафедри призначено виконувати доктора юридичних наук, професора Кузьменко О.В.

     Кафедра фінансового права є випусковою кафедрою для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціалізація «Публічне право») за освітньо-професійною програмою "Публічне право" (керівник проектної групи - Дмитренко Е.С.), запровадженою у 2018-2019 навчальному році, та забезпечує викладання навчальних дисциплін вибіркового пакету «Правове регулювання фінансової діяльності». 

       Науково-педагогічний склад кафедри фінансового права

       Основний склад науково-педагогічних працівників кафедри –  це професори, доценти та старші викладачі, які спеціалізуються в галузі фінансового, банківського, бюджетного, податкового, валютного права.

       На сьогодні на кафедрі працює 8 науково-педагогічних працівників, серед яких 2 доктори юридичних наук, 2 кандидати юридичних наук, 2 кандидати економічних наук, 2 старші викладачі.

       Всі науково-педагогічні працівники кафедри за персональними показниками наукової та професійної активності відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності в Україні.

      Науково-педагогічний склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

      Кафедра забезпечує організацію практики для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання.

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »