Юридичний інститут

Навчально-методична робота

  

     Навчально-методична робота на кафедрі теоретичної юриспруденції спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над підготовкою навчальних програм, навчальних посібників, методичних матеріалів (зокрема, електронних), що забезпечуються кафедрою. Викладачами кафедри проводиться інтенсивна робота у напрямку оновлення всієї навчально-методичної інформації з дисциплін, що викладаються на кафедрі. У навчальному процесі ефективно використовуються новітні технології навчання, комп’ютерна техніка, проблемні лекції, тренінги, кейс-технології.

     Одним з основних завдань при підготовці правників є забезпечення навчально-методичною літературою кожного студента. Викладачами кафедри постійно здійснюється розробка нових та удосконалення застарілих навчальних посібників, методичних рекомендацій щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальних дисциплін, методичних рекомендацій написання курсових робіт тощо.

     На кафедрі функціонують 4 наукові гуртки (протокол засідання кафедри №2 від 18.09.2023 р.), а саме:

  •  гурток "Теорія права"  (керівники – завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор Шульженко Ф.П. та професор кафедри, кандидат юридичних наук Гришко О.М.);
  •  гурток "Історія права" (керівники – професор кафедри, доктор юридичних наук Кожура Л.Ота професор кафедри, кандидат юридичних наук Шаркова І.М.);

  •  гурток "Філософія права та історія правових учень" (керівник – професор кафедри, кандидат юридичних наук Пікуля Т.О.).

  •  гурток "Конституційне право" (керівники – професор кафедри, кандидат юридичних наук Рижук Ю.М. та доцент кафедри, кандидат юридичних наук Рудь Ю.М.)