Юридичний інститут

Освітня програма "Правознавство"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань08 «Право»
Спеціальність081 «Право»
Освітня кваліфікаціябакалавр права
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна) / заочна
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Правознавство"
Портфоліо освітньої програми

Напрями підготовки: юрисконсульти підприємств, установ та організацій; юристи у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; викладачі права у навчальних закладах; наукові співробітники у наукових установах; інші напрями, які передбачають наявність вищої юридичної освіти). Презентація програми 

Остання редакція: 04.07.23