Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри приватного права

Наукова діяльність викладачів кафедри приватного права зосереджена на дослідженні пріоритетних напрямів цивільного права та процесу, господарського права та процесу, договірного права, римського приватного права, сімейного права, корпоративного та підприємницького права, інвестиційного права, торгівельного права, екологічного та земельного права, трудового права та права соціального забезпечення, права інтелектуальної власності, актуальних проблем цивільного права та процесу, актуальних проблем господарського права та процесу, правового регулювання страхової діяльності, правового регулювання електронної комерції, захисту корпоративних прав у суді, правового регулювання комерціалізації права інтелектуальної власності.

 

Наукові дослідження викладачів кафедри здійснюються в межах діяльності науково-методичних секцій: цивільного права та процесу; трудового права та права соціального забезпечення; господарського права та господарсько-процесуального права; правового регулювання підприємницької діяльності. Робота секцій традиційно проводиться за такими напрямами: розгляд пропозицій щодо впровадження інноваційних технологій, новітніх форм та методів навчання, розширення наукової складової навчального процесу, зокрема, під час карантину та дії воєнного стану; оновлення методичних матеріалів, що використовуються в навчальному процесі; визначення пріоритетних напрямів роботи секцій відповідно до змін у чинному законодавстві та вимог нормативних документів КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; аналіз та вдосконалення методичних матеріалів з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; формування тематики курсових робіт та наукових доповідей здобувачів; обговорення методики удосконалення проведення семінарських (контактних) занять та організації поточного контролю знань здобувачів з використанням технологій дистанційного навчання; обговорення тем дисертаційних досліджень; обговорення та аналіз найбільш істотних змін у чинному законодавстві України та особливостей їх врахування в навчальному процесі; обговорення відкритих лекцій та семінарських занять викладачів, узагальнення позитивного досвіду; обговорення стану наукової та науково-методичної роботи викладачів; аналіз та оновлення змісту екзаменаційних білетів з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі; підготовка екзаменаційних тестів для проведення онлайнових екзаменів на платформі Moodle; аналіз стану методичного забезпечення навчальних дисциплін та готовність до екзаменаційних сесій; аналіз ступеня засвоєння матеріалу здобувачами за результатами поточного контролю знань; затвердження графіків індивідуальної роботи та графіків проведення відкритих лекційних та семінарських занять; вдосконалення методики викладання на лекціях та семінарах; аналіз роботи студентських наукових гуртків та проблемних груп; вдосконалення робочих програм на засадах, що відповідають вимогам Болонської декларації та нормативним вимогам КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; координація роботи викладачів зі здобувачами щодо керівництва їх науково-дослідною роботою; координація роботи викладачів щодо підготовки до щорічної студентської наукової конференції Університету; обговорення результатів роботи секцій.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри виконують плани індивідуальної наукової роботи за такими напрямами, як цивільне право та адміністративне право (Омельченко А.В., Єфімов О.М., Вавженчук С.Я., Богданець А.В., Кравець Н.І.), цивільне процесуальне право (Єфімов О.М.), трудове право (Назарчук О.М., Вавженчук С.Я.), римське приватне право (Виноградова Г.В.), право соціального забезпечення (Назарчук О.М.),  нотаріат (Богданець А.В.), екологічне право (Мачуська І.Б.), земельне право (Удовенко Ю.О., Літошенко О.С.), господарське право (Кулага Е.В., Кикоть П.В., Григоренко О.В., Шаталова Л.М., Чихірьов В.Л.), господарське процесуальне право (Марченко В.Б., Балюк І.А., Намясенко О.К.), договірне право (Вавженчук С.Я., Богданець А.В.), корпоративне право (Чернега В.М., Ільницька Н.Ф.), торгівельне право (Галіахметов І.А.), бізнес право (Борсук Н.Я.), сімейне право (Богданець А.В., Виноградова Г.В.), житлове право (Виноградова Г.В.), право інтелектуальної власності (Білоусова Н.О.).

 

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації і проведенні наукових, науково-методичних конференцій, круглих столів (зокрема, щорічного круглого столу  пам’яті В.І.Синайського (організатор - к.ю.н. Шаталова Л.М.), студентських наукових конференцій, конкурсів, олімпіад.

 

На кафедрі функціонує 7 студентських наукових проблемних груп:

1. «Проблемні питання права інтелектуальної власності» ‒ керівник к.ю.н. Білоусова Н.О.

2. «Правове регулювання екологічних відносин» ‒ керівник: д.ю.н. Мачуська І.Б.

3. «Цивільне право України: актуальні питання» ‒ керівник: к.ю.н. Богданець А.В.

4. «Актуальні питання трудового права» ‒ керівники: доктор філософії Назарчук О.М.

5. «Актуальні проблеми цивільного процесу» ‒ керівник: к.ю.н. Єфімов О.М.

6. «Актуальні проблеми реалізації права на житло в Україні» ‒ керівник: к.ю.н. Виноградова Г.В.

7. «Інновінг» ‒ керівник: к.ю.н. Галіахметов І.А.

 

На кафедрі функціонує 8 студентських наукових гуртків:

1. «Захист економічної конкуренції» ‒ керівник: д.ю.н. Борсук Н.Я.

2. «Актуальні проблеми господарського права»  ‒ керівник: к.ю.н. Кикоть П.В.

3. «Pro et Contra» ‒ керівник: к.ю.н. Григоренко О.В.

4. «Проблеми створення та припинення суб'єктів підприємницької діяльності» ‒ керівник: к.ю.н. Ільницька Н.Ф.

5. «Актуальні проблеми господарського права»  ‒ керівник: к.ю.н. Кулага Е.В.

6. «Проблемні питання земельного права» ‒ керівник: к.ю.н. Літошенко О.С.

7. «Теорія та практика правочинів із земельними ділянками» ‒ керівник: к.ю.н. Удовенко Ю.О.

8. «Клуб знавців бізнес-права та господарської юстиції» ‒ керівник: д.ю.н. Чернега В.М.

 

Наукова діяльність здобувачів під керівництвом викладачів кафедри відображається на спеціальній веб-сторінці «Наукові Студії» за посиланням: https://nastud.blogspot.com/

 

Про пріоритетність науки в роботі кафедри свідчить те, що  протягом 2016-2023 рр. науково-педагогічними працівниками захищено: 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наукБорсук Н.Я. (2019 р.), Мачуська І.Б. (2021 р.), Чернега В.М. (2022 р.);  6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії): Григоренко О.В. (2016 р.), Богданець А.В. (2018 р.), Кохановський В.О. (2018 р.),   Шаталова Л. М. (2019 р.), Назарчук О.М (2020 р.), Ільницька Н.Ф. (2021 р.). 

Старший викладач кафедри Кравець Н.І. працює над дисертацією доктора філософії в галузі права.

 

Активну участь науково-педагогічні працівники кафедри беруть у рецензуванні та обговоренні наукових статей, підручників, дисертаційних робіт, підготовці наукових висновків тощо.

 

 

Звіт про наукову діяльність кафедри за 2021 рік

Звіт про наукову діяльність кафедри приватного права за 2022 рік