Юридичний інститут

Кафедра теоретичної юриспруденції

    Кафедра теоретичної юриспруденції є одним із структурних підрозділів Юридичного інституту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, яка:

  • забезпечує навчально-методичну і виховну роботу з фундаментальних правових дисциплін теоретичного та історичного змісту, що викладаються для студентів спеціальностей "Право" (освітньо-кваліфікаційних програм "Правознавство" та "Право громадської і політичної діяльності"), "Міжнародне право", "Політологія" (освітньо-кваліфікаційна програма "Політичні технології та лідерство");
  • забезпечує наукову та науково-дослідну діяльність за напрямами: теорія та історія права; історія політичних та правових учень (12.00.01); філософія права (12.00.12); правові проблеми політичних інститутів та процесів (23.00.02);
  • бере участь у громадській роботі Інституту та Університету.    

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Кафедра забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: "Теорія права", "Теорія держави і права", "Загальна історія права", "Загальна історія держави і права", "Історія правових учень", "Права людини: система та механізм забезпечення", "Правові системи сучасності", "Філософія права", "Нормотворча діяльність", "Компаративна теорія права" – для студентів юридичного інституту; "Право" та "Нормотворча діяльність в публічному управлінні" - для студетів інших інститутів та факультетів Університету.

  Викладання дисциплін на кафедрі забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін навчальною та методичною літературою.  Викладання дисциплін здійснюється з урахуванням досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

     Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів. 

Графік індивідуальних занять та консультацій науково-педагогічних працівників кафедри теоретичної юриспруденції


ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я, ПО БАТЬКОВІ


ВЕРХНІЙ ТИЖДЕНЬ


НИЖНІЙ
ТИЖДЕНЬ


Форма проведення
(ПОКЛИКАННЯ НА ZOOM)

ШУЛЬЖЕНКО
Федір
Пилипович

Понеділок

16:00-17:00

Понеділок

16:00-17:00

Zoom
https://us02web.zoom.us/j/820827
88742?pwd
=dVlvcW8vdHFlcFR5QlU2S0s3b
HlpQT09

Ідентифікатор: 820 8278 8742
Код:  280631

ВЛАСЕНКО Валентина Василівна

Середа
16:00-17.15

Середа

16.00-17.15

Zoom
https://us04web.zoom.us/j/7196829
2879?pwd=lSnhWvxWIaaAEJE
16tBOFBpc85Jri5.1

Ідентифікатор: 719 6829 2879

Код: 098765

ГАЙДУЛІН Олександр Олександрович

понеділок

17.45-19.00

понеділок

17.45-19.00

Zoom
https://us02web.zoom.us/meeting/
tZEqf-2pqTwsHtHJVfan5tmlq
XM-nADjDcD-/ics?icsToken=
98tyKuGtqTMuG9
OSth2CRpwMB4qgLOvwt
mZdgrd1tinjAi4Gdg76J9pvf7xeNNL0

Ідентифікатор: 857 8417 7645
Код: 555483

ГРИШКО
Оксана Миколаївна

Понеділок

16:00-17:15

Понеділок

14:30-15:45

Zoom
 https://us02web.zoom.us/my/grishko
Ідентифікатор: 989 096 3450
Код:3BiT2Z

КРАВЧЕНКО Михайло Георгійович

Понеділок

13:00-14:15

Понеділок

13:00-14:15

Zoom
https://us02web.zoom.
us/j/7722126155?pwd=
bXZLWnVQQVZSdWlIc
DY4bkNZRG1IZz09&omn=

86763070907
Ідентифікатор: 772 212 6155
Код: 630170

ПІКУЛЯ
Тетяна Олександрівна

понеділок

13.00-14.15

середа

14.30-16.00

Zoom
https://us04web.zoom.us/j
/71708739333?pwd=
4TaUtlF3sDnazErIWs
NWMSb9dcFX1U.1

Идентификатор конференции: 717 0873 9333
Код: 5mdqPz

https://us04web.zoom.us/
j/78305805694?pwd
=MwkITCgyVXtKS83
pprzbp2oKadiUmq.1

Идентификатор конференции: 783 0580 5694
Код: 9HRQQ7

РИЖУК

Юлія

Миколаївна

Понеділок

16:00-17:15

Понеділок

16:00-17:15

Zoom
https://us02web.zoom.us
/j/89881086006?pwd
=azd2MlNYKzJYSHJTdzc
4aytxUUo1Zz09

Ідентифікатор: 898 8108 6006
Код: 196646

РИНДЮК
Віра
Іванівна

Понеділок

14:30-15:45

Понеділок

16:00-17:15

Zoom
https://us02web.zoom.
us/j/87855527653?pwd
=WTZUZFgyTzYvbj
ZHeWxtN2dGcTFVdz09

Ідентифікатор: 878 5552 7653
Код: 829958

РУДЬ
Юлія
Михайлівна

вівторок

13.00-14.15

вівторок

13.00-14.15

Zoom
https://us04web.zoom.us
/j/77252369416?pwd
=Qfq0Fzqms5p4iEZL
TpCH9fxiwVwV3Y.1

Ідентифікатор:772 5236 9416
Код: nz4XLz

ТАЛДОНОВА
Карина
Геннадіївна

понеділок

14.30-15.45

понеділок

14.30-15.45

Zoom
https://us02web.zoom.us
/j/87000646660?pwd=
aFJMZW1mN2tLe
FRBWHhGMTBFL3VXZz09

Ідентифікатор: 870 0064 6660
Код: 021207

ЧИЖ
Богдан
Ігорович

П’ятниця

16:00-17:30

П’ятниця

16:00-17:30

Google Meet
РК https://meet.google.
com/uhj-gces-cco

 PIN-код: ‪430 909 893#

ФД  https://meet.google.
com/azt-qkmt-siu

PIN-код: ‪809 232 502#

ШАРКОВА
Ірина
Миколаївна

понеділок

19.30-20.45

понеділок

19.30-20.45

Zoom
https://us02web.zoom.us
/meeting/tZEqf-2pq
TwsHtHJVfan5tmlqXM-
nADjDcD-/ics?icsToken=98tyKuGtq
TMuG9OSth2CRpwMB
4qgLOvwtmZdgrd1tin
jAi4Gdg76J9pvf7xeNNL0

Ідентифікатор: 857 8417 7645
Код: 555483

  
   

 

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Освітні програми кафедри