Юридичний інститут

Міжнародна співпраця

   Кафедра політичних технологій активно долучається до співпраці із зарубіжними закладами освіти, науковимивиданнями,  зокрема у Польщі, Канаді, країнах Балтії, Латинської Америки тощо, у формі участі у міжнародних проєктах, наукових заходах, стажуваннях. Завдяки активним академічним обмінам оновлюється зміст навчальних дисциплін кафедри, удосконалюються методи управління.

 

Зарубіжні публікації

Участь у міжнародних наукових заходах

Участь у міжнародних проєктах

 

            Міжнародні партнери

 

 

  Деталі про можливості міжнародної співпраці та академічної мобільності для викладачів та здобувачів можна переглянути на відповідній сторінці університету за посиланням.

 

 

            Наші партнери:

 

 • Громадська Рада при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 • Громадська організація "Істок"
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Національний  педагогічний університетт ім. М.П. Драгоманова
 • Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України
 • Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України
 • Університет Григорія Сковороди в Переяславі
 • Національний університет «Одеська юридична академія»
 • Національна бібліотека України ім. В І. Вернадського
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • Маріупольський державний університет
 • Національний університет біоресурсів та природокористування України
 • Державний політехнічний музей імені Бориса Патона при Національному технічномууніверситеті України Київський політехнічний інститутімені Ігоря Сікорського