Юридичний інститут

Освітня програма "Міжнародне право"

Рівень вищої освітиперший (бакалаврський)
Освітній ступіньбакалавр
Галузь знань29 «Міжнародні відносини»
Спеціальність293 «Міжнародне право»
Освітня кваліфікаціябакалавр міжнародного права
Обсяг програми240 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання3 роки 10 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Міжнародне право"
Портфоліо освітньої програми

 

Напрями підготовкивипускник ОПП – бакалавр міжнародного права може працювати в: дипломатичних представництвах, міністерствах і відомствах України; структурних підрозділах органів державної влади; комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності; консалтингових і аудиторських іноземних фірмах; вітчизняних й іноземних компаніях та представництвах; міжнародних міжурядових та неурядових організаціях і здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП) на посадах: керівників підрозділівкерівників проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; менеджерів (управителів) з питань з адміністративної діяльності; експертів з зовнішньоекономічної діяльності, аташе, віце-консула, дипломатичного агенту або дипломатичного кур’єру; інспекторів митної служби та правоохоронних органів.

Остання редакція: 11.06.23