Юридичний інститут

Наукова робота

Викладачі кафедри теорії та історії права активно займаються як викладацькою і навчально-методичною, так і науковою роботою. Так, за останні два роки викладачами кафедри було опубліковано 40 наукових праць (загальний обсяг 48  друкованих аркушів).  Викладачі кафедри беруть участь у науково-теоретичних, (республіканських, міжнародних) конференціях, підтримують зв’язки з вищими навчальними закладами України.
Реалізація наукової складової кафедри здійснюється відповідно до загальнофакультетської теми: «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства». 
Тема наукових досліджень кафедри: “Правові засади формування громадянського суспільства в Україні” (науковий керівник: Шульженко Федір Пилипович).
За кафедральною темою «Правові засади формування громадянського суспільства в Україні»
над дисертаціями працюють:
- на здобуття наукового ступеня доктора наук — Риндюк В.І., Шаркова І.М.
           Викладачі кафедри брали активну участь у комплексному науковому дослідженні, яке здійснювалося на юридичному факультеті у 2000-2005 роках і є співавторами колективної монографії «Проблеми правового забезпечення соціально-економічного і політичного розвитку суспільства та держави».
           У 2009-2010 рр. викладачі кафедри були учасниками загальноуніверситетської науково-методичної  конференції «Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку» (лютий 2010 р.).
           Результати наукових досліджень з актуальних проблем викладачі кафедри друкують у журналах «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Віче», «Юридичному журналі», у збірниках наукових праць «Правове регулювання економіки», «Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї», «Вісникові академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок», «Віснику академії управління при Президенту України», збірнику «Проблеми філософії права», а також у газетах «Юридичний вісник України», «Юридична практика» тощо. 

Пріоритетними напрямками наукової роботи викладачів кафедри теорії та історії права є:
- підготовка кандидатських і докторських дисертацій викладачами кафедри;
- підготовка монографічних видань; 
- визначення перспективних напрямків наукової діяльності кафедри;  
- науково-дослідна  робота з студентами тощо.
 

Остання редакція: 08.10.19