Юридичний інститут

Навчальні дисципліни PhD

Права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності

Метою опанування дисципліни є досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами національної правової системи охорони інтелектуальної власності, особливостей правового режиму результатів наукової діяльності, правового регулювання передачі знань та комерціалізації наукових розробок, вивчення іноземного досвіду з означених питань, а також:

1) надання здобувачам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття здобувачами цілісної системи умінь виконувати науково-практичні професійні завдання у правової охорони результатів наукової діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у здобувачів здібностей до проведення науково-практичних правничих досліджень і презентації їх результатів

Методологія порівняльного цивільного права

Мета вивчення дисципліни – досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами природи і сутності проблем методології порівняльного цивільного права та шляхів їх вирішення, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців, а також:

1) надання здобувачам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття здобувачами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері порівняльного цивільного права;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у здобувачів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів