Юридичний інститут

Юридична клініка «Соціальна справедливість»

Юридична клініка «Соціальна справедливість» Київського національного економічного Університету ім. В. Гетьмана (КНЕУ).

Юридична клініка працює протягом навчальних семестрів.

Прийом громадян у І семестрі 2016-2017 навчального року
розпочнеться з 10 жовтня 2016 року.

Студенти, які мають бажання приєднатися до команди консультантів, звертайтеся за адресою lc@kneu.edu.ua

Право на юридичну допомогу у клініці мають всі малозабезпечені верстви населення України, а також викладачі, студенти та співробітники університету.
Юридична клініка “Соціальна справедливість” є структурним підрозділом юридичного факультету Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана і є базою для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів.
У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Типовим положенням про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженим Наказом МОН України № 592 від 03 серпня 2006 р., Статутом університету, Стандартами діяльності юридичних клінік України, схваленими Всеукраїнським З'їздом Асоціації юридичних клінік України 19 червня 2014 р., Положенням та Правилами роботи в Юридичні клініці "Соціальна справедливість", затвердженими деканом юридичного факультету університету.
Юридична клініка не є юридичною особою.
Юридична клініка, як структурний підрозділ, має бланк з власним найменуванням.

ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

 • Повага до права, справедливості, людської гідності.
 • Законність та верховенство права.
 • Безоплатність надання правової допомоги.
 • Конфіденційність
 • Компетентність та добросовісність

Основні види діяльності:

Консультантами юридичної клініки “Соціальна справедливість” надаються наступні види правової допомоги:


 • консультаційні послуги, тобто отримання Клієнтом відповіді на конкретне запитання, що стосується захисту його прав та охоронюваних законом інтересів або пояснення певних положень чинного законодавства України та їх практичного застосування;
 • інформаційні послуги, тобто надання Клієнту інформації щодо місцезнаходження органів влади, судів, органів прокуратури, нотаріату та інших органів, діяльність яких пов’язана із захистом прав та охоронюваних законом інтересів громадян, лише за наявності інформаційних ресурсів у Консультантів Клініки;
 • розробка проектів документів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Клієнтів, захищають їх законні інтереси;
 • складання позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг до суду та інших процесуальних документів, пов’язаних з розглядом справ Клієнтів у судах України;
 • складання заяв, клопотань до органів державної влади і місцевого самоврядування; підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;


Юридична клініка “Соціальна справедливість” є членом Асоціації юридичних клінік України та  співпрацює з :

 • редакцією газети Верховної Ради України «Голос України» (при редакції газети діє підрозділ юридичної клініки, де щороку проходять переддипломну практику студенти п'ятого курсу).
 • Клубом майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України

Контакти:

Адреса: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, к.139
Тел.: 371-62-83
E-mail: lc@kneu.edu.ua  

http://vk.com/urklinikass 

https://www.facebook.com/laweconclinic/

 

 

Остання редакція: 19.09.16