Юридичний інститут

Проекти

       Науково-педагогічний склад кафедри розробляє науково-дослідну роботу за темою "Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці" (державний реєстраційний номер 0121U111883), метою якої є обгрунтування необхідності формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці (правові, організаційно-управлінські, господарські, податкові аспекти) як особливої, об'єктивно необхідної системи заходів, спрямованих на вирішення проблеми трудової зайнятості, та пропозиції щодо удосконалення законодавства України.

       Термін виконання: 09.2021 р. - 09.2022 р.

       Етап виконання: виконано.

       Керівники роботи: Кузьменко Оксана Володимирівна (д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України), Шульженко Федір Пилипович (д.політ. н., професор, Заслужений працівник освіти України)

Остання редакція: 05.05.23