Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукова діяльність

Одним з пріоритетних напрямів діяльності професорсько-викладацького колективу кафедри є наукова робота. В рамках діяльності кафедри здійснюються  актуальні наукові дослідження і проводяться різнопланові наукові заходи.

Викладачі кафедри проводять наукові дослідження за такими основними напрямами:

 • Політичне лідерство
 • Політичні технології
 • Політичні інститути в умовах демократії
 • Політична комунікація як складова сучасної демократії
 • Геополітика та теорія управління
 • Глобалізаційні тенденції сучасності: політичний аспект проблеми;
 • Політична модернізація і трансформація
 • Cтановлення громадянського суспільства в Україні
 • Політичний розвиток сучасної України
 • Історико-політичні проблеми і досягнення українського суспільства
 • Україна у системі міжнародних відносин
 • Міжнародна безпека і національно-безпекові питання сучасності

 

Наукові публікації

Статті, опубліковані у наукометричних базах Scopus, Web of Science Core Collection

Участь в атестації наукових кадрів

Членство у редколегіях фахових журналів

Наукові заходи

Участь здобувачів у науковій діяльності

Публікації студентів

Студентські наукові заходи

Календарний план-графік наукових заходів на 2021-2022 н.р. 

Календарний план-графік наукових заходів на 2022-2023 н.р. 

 

Звіт про наукову діяльність за 2020 рік

Звіт про наукову діяльність за 2021 рік

Звіт про наукову діяльність за 2022 рік

Остання редакція: 09.02.24