Юридичний інститут

Загальна інформація

 

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ  ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

Р І В Е Н Ь  П І Д Г О Т О В К И «Б А К А Л А В Р»
Інститут готує фахівців освітнього ступеня  «бакалавр» за спеціальністю «Право» за наступними спеціалізаціями:

 • Правознавство
  Напрями підготовки: юрисконсульти підприємств, установ та організацій; юристи у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; викладачі права у навчальних закладах; наукові співробітники у наукових установах; інші напрями, які передбачають наявність вищої юридичної освіти). Презентація спеціальності
 • Право громадської і політичної діяльності
  Напрями підготовки: юристи з навиками організаційної, експертної, керівної діяльності в сфері громадських організацій, політичних партій, волонтерських рухів, мас-медіа, органів державної влади, зокрема, на рівні помічників народних депутатів, експертів Верховної ради України і органів місцевого самоврядування, а також з перспективою депутатської діяльності всіх рівнів, повноважень політичних і громадських керівників, активістів тощо.⃰⃰ Спеціалізація передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов). Презентація спеціальності
 • Політичні технології та лідерство 
  Напрями підготовки: політтехнолог, політолог-аналітик, фахівець в галузі політичного консалтингу, Public relations, політичного прогнозування, організації проведення виборчих кампаній, партійного та адміністративного менеджменту, забезпечення роботи вищих та місцевих органів державної влади, депутатів всіх рівнів, політичних партій, громадських організацій, прес-служб офіційних осіб та організацій у сфері політичного маркетингу, політичної журналістики. Презентація спеціальності
 
 • Міжнародне право 
  Напрями підготовкивипускник ОПП – бакалавр міжнародного права може працювати в: дипломатичних представництвах, міністерствах і відомствах України; структурних підрозділах органів державної влади; комерційних структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності; консалтингових і аудиторських іноземних фірмах; вітчизняних й іноземних компаніях та представництвах; міжнародних міжурядових та неурядових організаціях і здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП) на посадах: керівників підрозділівкерівників проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва; менеджерів (управителів) з питань з адміністративної діяльності; експертів з зовнішньоекономічної діяльності, аташе, віце-консула, дипломатичного агенту або дипломатичного кур’єру; інспекторів митної служби та правоохоронних органів.

 

Термін підготовки бакалаврів: денної та заочної форм навчання – 4 роки

 

Р І В Е Н Ь  П І Д Г О Т О В К И «М А Г І С Т Р»
Інститут готує фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» за наступними спеціалізаціями:

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання – 1рік 4 місяців; заочної – 1 рік 6 місяців                  

 

Р І В Е Н Ь  П І Д Г О Т О В К И  «PhD»
Інститут готує фахівців освітньо-наукового рівня

доктор філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Подробиці вступу до аспірантури (доктор філософії) за посиланням

Освітньо-наукова програма на третьому (освітньо-науковому) рівні

Остання редакція: 25.04.21