Юридичний інститут

Загальна інформація для вступника

 

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ  ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ 

Р І В Е Н Ь  П І Д Г О Т О В К И «Б А К А Л А В Р»
Інститут готує фахівців освітнього ступеня  «бакалавр» за спеціальністю «Право» за наступними спеціалізаціями:

  • Правознавство
    (напрями підготовки: юрисконсульти підприємств, установ та організацій; юристи у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; викладачі права у навчальних закладах; наукові співробітники у наукових установах; інші напрями, які передбачають наявність вищої юридичної освіти).
  • Право громадської і політичної діяльності
    (напрями підготовки: юристи з навиками організаційної, експертної, керівної діяльності в сфері громадських організацій, політичних партій, волонтерських рухів, мас-медіа, органів державної влади, зокрема, на рівні помічників народних депутатів, експертів Верховної ради України і органів місцевого самоврядування, а також з перспективою депутатської діяльності всіх рівнів, повноважень політичних і громадських керівників, активістів тощо.⃰⃰ Спеціалізація передбачає поглиблене вивчення двох іноземних мов).
  • Презентація спеціальності
  • Право національної безпеки
    (напрями підготовки: юристи-аналітики з прикладних питань правового забезпечення сфери національної безпеки, воєнної політики держави, питань правового забезпечення процесу євроатлантичної інтеграції України; наукові співробітники; співробітники у правових відділах засобів масової інформації, що висвітлюють проблематику національної безпеки України;  викладачі вищих і середніх навчальних закладів тощо).

Термін підготовки бакалаврів: денної та заочної форм навчання – 4 роки

 

Р І В Е Н Ь  П І Д Г О Т О В К И «М А Г І С Т Р»
Інститут готує фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» за наступними спеціалізаціями:

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання – 1рік 6 місяців; заочної – 1 рік 8 місяців                  

Остання редакція: 25.06.18