Юридичний інститут

Кафедра конституційного та кримінального права

Кафедра конституційного та кримінального права - однин із структурних підрозділів Юридичного Інституту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", яка забезпечує:

  • викладання основоположних юридичних дисциплін, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань, пов’язаних із засвоєнням основ правового статусу людини і громадянина, механізму органів державної влади та взаємодії між ними, особливостями зарубіжного конституціоналізму, реалізацією основоположних конституційних прав і свобод, специфікою муніципального самоврядування тощо;
  • викладання юридичних дисциплін кримінально-правового блоку, що сприяють формуванню фундаментальних правових знань сучасної науки кримінального права та процесу, а також практику їх застосування;
  • наукову та науково-дослідну діяльність за відповідними напрямами та бере участь у громадській роботі  Юридичного Інституту та Університету.    

Положення про кафедру ⬅️

Детальніше про кафедру⤵️

Історія кафедри

Історія кафедри розпочалася із створення у жовтні 1999 року кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету, яка відразу ж стала потужним ядром науково-практичної діяльності професорсько-викладацького складу у сфері публічного права. Згодом кафедра була перейменована в кафедру конституційного та адміністративного права.

 

Кафедра забезпечувала викладання дисциплін конституційно-правового, адміністративно-правового та кримінально-правового напрямів. В різні роки завідувачами кафедри були відомі вчені-юристи С. Р. Станік, О. І. Ющик, П. В. Діхтієвський, О. Д. Крупчан. На кафедрі працювала О. Г. Яновська.

 

У 2017 році вже у складі Юридичного інституту ДВНЗ КНЕУ була утворена кафедра конституційного та муніципального права, а у 2020 році - кафедра конституційного, адміністративного та кримінального права, яку у травні 2021 року було перейменовано на кафедру конституційного та кримінального права.

 

Нині науково-педагогічний колектив кафедри становить 14 осіб: 2 доктори юридичних наук, 11 кандидатів юридичних наук та 2 асистенти.

 

Завідувачем кафедри є Людмила Володимирівна Міхневич. На кафедрі працює член-кореспондент НАПН України, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України, д.ю.н., професор Колодій Анатолій Миколайович.

 

Кафедра забезпечує викладання, як для спеціальності «Право», так й інших спеціальностей університету юридичних навчальних дисциплін бакалаврського рівня, так і спеціальних курсів магістерського рівня на програмі «Публічне право», а також в аспірантурі (рівень PhD).

 

Науковцями кафедри опубліковано понад 12 монографій, понад 30 підручників та навчальних посібників, значна кількість наукових статей та інших наукових матеріалів.

Дисципліни бакалаврського рівня
Дисципліни магістерського рівня