Юридичний інститут

ВІТАЄМО КОЛЕГ З КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ ПРАВА З ПРИСУДЖЕННЯМ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ!06 Грудня 2021р.

 Надзвичайно приємна подія відбулася на кафедрі теорії та історії права. Відразу двом колегам присуджено наукові ступені наказом Міністерства освіти і науки України від 30 листопада 2021 №1290:

науковий ступінь доктора юридичних наук присуджено Гайдуліну Олександру Олександровичу за двома спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право;

науковий ступінь кандидата юридичних наук присуджено Маркарян Марині Валеріївні за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Присудження наукових ступенів – це результат плідної роботи, старанності та працьовитості. Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні та майбутніх наукових пошуках!