Юридичний інститут

Вітаємо Гайдуліна Олександра Олександровича!!!06 Вересня 2021р.

 Вітаємо професора кафедри теорії та історії права, кандидата філософських наук, кандидата юридичних наук, доцента Гайдуліна Олександра Олександровича із захистом дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «ІНСТИТУТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (ТЛУМАЧЕННЯ) В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТРАКТНОМУ ПРАВІ: ТЕОРЕТИКО-ЦИВІЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ» за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Бажаємо Олександру Олександровичу подальших наукових та творчих успіхів!