Юридичний інститут

Керівництво

Керівництво

Шульженко Федір Пилипович

Завідувач кафедри, Заслужений працівник освіти України, Заступник голови Вченої ради Університету, Член спеціалізованої вченої ради Д 26.006.09 на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальності 12.00.07, Почесний член Союзу юристів України, член Національної спілки журналістів України, д. політ. н., професор