Юридичний інститут

Наукова діяльність

Наукова діяльність студентів під керівництвом викладачів кафедри відображається на спеціальній веб-сторінці «Наукові Студії» за посиланням: https://nastud.blogspot.com/
 

 

Наукова діяльність професорсько-викладацького складу кафедри:

 

За період 2017-2021 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри  опубліковано низку наукових статей в зарубіжних фахових журналах, які входять до Міжнародних науковометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection (доктори юридичних наук - Борсук Н.Я., Шимон С. І.; кандидати юридичних наук: Балюк І. А., Григоренко О.В., Дядюк А.Л.,  Замрига А. В., Кикоть П. В., Коломієць-Людвіг Є. П.,  Кулага Е.В., О.С.Літошенко, Марченко В. Б., Намясенко О. К.,  Удовенко Ю.О., Чернега В.М.). 

Зокрема:

Shymon S. Сompliance auditing in public administration: ukrainian perspectives/ Y. Slobodianyk, S. Shymon, V. Adam // Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 320-331.

Shymon S.  Public Organization as a Subject of Civil Legal Relations According to Law of Ukraine and Commonwealth of Independent States (CIS) Countries. Shymon S.  Fedorchenko N. V., Vyshnovetska S.V., Mikhnevych L.V., Bazhenov M. I. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol 10 № 5 (2019): JARLE Volume X Issue 5(43), p. 1421-1433.

Shymon S.  Trade secret protection in Ukraine and Germany: comparative analysis Shymon S. Gusarov K., Riabchenko Y., Kostyria O. Kovryha O. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 23, Issue 1, 2020, P. 2-10.

Shymon S.  The Role of Country Brand in Providing Economic Resilience. Shymon S., Kolomiets-Ludwig, E., Osiejewicz, Jo., Krawczyk, D. & Kaminska, B. Marketing and Management of Innovations, 2020, 1, P. 303-311.

Shymon S. Community Organisation as a Subject of Civil Relations According to Law of Ukraine and CIS Countries. Shymon S., Fedorchenko N.V., Vyshnovetska S.V., Mikhnevych L.V., Bazhenov M. I.// Osservatorio del diritto civile e commerciale, № 1 (2020), с. 353-370.

Shymon S.Administrative and legal bases of consumer rights protection on the internet. Shymon S., Balyk I., Kykot P., Shatalova L., Harust  / Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas -Universidade Federal da Paraíba, V. 9, № 5, 2020. – Special Edition (№01, 2020; ISSN 2179-7137); P. 72-88.

Borsuk Nataliia and the others. Management and regulation of electronic money circulation: information and juridical aspects.  International Journal of Management (IJM).  2020.  Vol. 11. No 4. P.  634-644. 

Борсук Н.Я та інші. Децентралізація влади в Україні та Європі: Проблеми безпеки і фінансів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. Том 1, № 32. С. 351-359 (WoS).

Григоренко О. В.Деякі етичні та правові аспекти кріоконсервування гамет та ембріонів людини О. В. Григоренко М. П. Петрушко// Проблемы криобиологии и криомедицины. – 2017. – Т. 27. – № 2. – С. 179. (Probl of Cryobiology andCryomedicine 2017; 27(2): 179 http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1322

Gusarov K., Diadiuk A. Economic and Legal Aspects of the Franchise Agreement in the United Kingdom / K. Gusarov, A. Diadiuk. // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. URL: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/671

Zamryha A. State policy in the field of energy efficiency. L. Soroka, O. Riabchenko, A. Zamryha, O. Korotun. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2019. №4 (172). С. 141–146.

Zamryha A. Features of Social Protection in Sweden. N. Mudrolyubova, L. Golovko, T. Shevchenko, A. Zamryha. European Journal of Sustainable Development. 2021. №2.

Kykot P. Administrative and legal bases of consumer rights protection on the internet Shymon S., Balyk I., Kykot P., Shatalova L., Harust Y. // Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas -Universidade Federal da Paraíba. № 01 (2020), P. 72-88

Marchenko, V. and others. Conceptual Relationships Between Country Image and Economic Security. Marketing and Management of Innovations. 2020. 1. P.285-293. URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2020/1/285-293. (Web of Science).

Udovenko V. Legal description of the factoring contract in Romania., S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha. Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 251-255.

Cherneha V. Legal description of the factoring contract in Romania., S. Pylypenko, Y. Udovenko, V. Cherneha. Baltic Journal of Economic Studies. – 2018. – № 5. – 251-255

Протягом останніх 5 років професорсько-викладацький склад кафедри також опублікував понад 150 наукових праць у фахових наукових виданнях України та інших держав; більше 20 навчально-методичних видань: 18 Методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін; низку колективних підручників; науково-практичні коментарі до законодавства (у складі авторських колективів);  понад 200 тез повідомлень на науково-практичних конференціях.

У вказаний період вийшли друком, зокрема, одноосібні монографії членів кафедри:  Борсук Н. Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти: монографія / Н. Я. Борсук. – К. : Юрінком Інтер, 2018. – 328 с.; Галіахметов І. А. Муніципальне право України: методологія становлення та розвитку : монографія / І. А. Галіахметов. – К. : КНЕУ, 2016. – 343 c.;  У 2019 р. доценти кафедри Коломієць-Людвіг Є.П., Кулага Е.В., Марченко В.Б. стали співавторами розділу до колективної монографії, присвяченого проблемам розвитку законодавства України про торгівлю та електронну комерцію у звязку зі створенням зони вільної торгівлі внаслідок укладення Угоди про асоціацію України з ЄС. 

Протягом 2016-2021 рр. науково-педагогічними працівниками захищено: дві дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук - Борсук Н.Я. (2019 р.), Замрига А.В. (2021 р.);  5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : Григоренко О.В. (2016 р.), Замрига А.В. (2017р.), Кохановський В.О. (2018),  Шаталова Л. М. (2019 р.), Ільницька Н.Ф. (2021 р.). 

Доцент кафедри Чернега В.М. працює над докторською дисертацією; старший викладач кафедри Дзяхар Г.І. працює над дисертацією доктора філософії в галузі права.

У період 2016-2021 рр. вчені звання отримали такі науково-педагогічні працівники кафедри: професораШимон С.І. (2020 р.); доцента: Намясенко О.К., Галіахметов І.А. (2016 р.); Балюк І. А., Замрига А.В., Удовенко Ю.О., Чернега В.М. (2020); Коломієць-Людвіг Є.П., Дядюк А. Л. (2021 р.).

 

 

Остання редакція: 21.01.22