Юридичний інститут

Наукова діяльність

Кафедра правового регулювання економіки є випусковою кафедрою також за освітньо-науковою програмою "Право" з підготовки докторів філософії в галузі права.

Враховуючи потреби юридичної науки та практики професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у розробці загальноінститутської теми «Угода про асоціацію України з ЄС як основа розвитку її національного законодавства».

Викладачі кафедри є авторами численних наукових праць, у т. ч. у періодичних наукових фахових виданнях: «Право України», «Підприємництво, господарство і право», «Юридичний журнал», «Юридична Україна», «Часопис Київського університету права», «Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України», професійній газеті «Юридическая практика» та ін.; збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо.

Остання редакція: 13.06.18