Юридичний інститут

Навчальна робота

 
 
 

Особливості організації навчальної діяльності в умовах карантинних обмежень

Науково-педагогічний персонал кафедри докладав зусилля для запровадження в навчальний процес сучасних освітніх засобів та методик навчання, які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях. Так, в навчально-методичному забезпеченні кожної навчальної дисципліни передбачено організацію лекційних занять у формах проблемної лекції, лекції-діалогу, лекції–прес-конференції та ін. Семінарські заняття проводяться із застосуванням інноваційних освітніх технологій: розгорнута бесіда, конференція, діалог, дискусія, робота в малих творчих групах, «мозковий штурм», кейс-метод та ін.

Комунікація здобувачів з освоєння навчального матеріалу та опанування навчальною програмою організована за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Період навчання обох семестрів звітного навчального року припав на всеукраїнський карантин, введений Постановою КМУ від 11 березня 2020 р. № 211«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 року №87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19».

Так, відповідно до ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», постанов КМУ від 17.02.2021 р. № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,  від  09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); постанови Головного державного санітарного лікаря України від 11.08.2020 р. № 50 «Про затвердження  протиепідемічних заодів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», протокольних рішень Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), у тому числі протоколувід 18.03.2021 р. № 20, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», наказів Університету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» від 19 березня 2021 року № 158 «Про запровадження в Університеті дистанційного режиму», від 18 березня 2021 року № 155 «Про тимчасове встановлення дистанційного режиму навчання під час дії карантину та погіршення епідемічної ситуації» освітній процес було переведено в дистанційний режим.

Для проведення дистанційних занять науково-педагогічним персоналом кафедри було використано наступні навчальні онлайн-платформи та веб-інструменти:

- Moodle – навчальна платформа призначена для об'єднання викладачів, адміністраторів і здобувачів в одну надійну, безпечну та інтегровану систему для створення персоналізованого навчального середовища, для завантаження та впровадження повних курсів навчальних дисциплін.

У поточному навчальному році на базі платформи Moodle здійснювалося викладання всіх екзаменаційних дисциплін кафедри та також деяких вибіркових дисциплін.

Наразі усі викладачі кафедри мають сформоване навчально-методичного забезпечення навчального процесу з використанням платформи Moodle для нормативних дисциплін,та для базового наповнення курсів для вибіркових дисциплін кафедри.

- Google Classroom – веб-інструмент, за допомогою якого викладачі  швидко створювали й упорядковували завдання, надавали результати перевірок і спілкувалися зі здобувачами. В Google Класі студенти зберігають свої робочі файли й виконують завдання на Google Диску та спілкуються з викладачами й однокурсниками напряму. Проводились заняття з використанням інструменту  Google Classroom для викладання дисциплін кафедри для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня підготовки: «Господарське процесуальне право», «Господарське право», «Земельне право» та інші.

- Інші інструменти Google, зокрема, Google Форми  для створення письмових тестів, опитувань, практичних завдань з відкритими відповідями та поясненнями для роботи зі здобувачами віддаленого доступу.

Даний інструмент активно використовується всіма викладачами звітуючої кафедри для підготовки та отримання результатів поточних та модульних тестових завдань для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня підготовки.

- Технології для відеосервісів (Zoom, Google Meet та інші) – для організації онлайн лекцій, усного захисту індивідуальних завдань та пропущених завдань, організації індивідуально-консультативної роботи викладача зі здобувачами, семінарських та практичних занять з онлайн-присутністю та захисту курсових робіт, магістерських та бакалаврських кваліфікаційних робіт.

Захист  магістерських (заочна форма) та бакалаврських кваліфікаційних робіт (очна (денної) та заочна форми), магістерських (заочна форма) та бакалаврських кваліфікаційних робіт (заочна форма) Інституту бізнес-освіти в режимі відеоконференцій з використанням платформи  Zoom.

- Електронні поштові сервіси (Gmail, Ukr.net, kneu.edu та інші) – для сталого зв’язку зі здобувачами та викладачами, розсилки повідомлень, оголошень, завдань, що містять загальний опис та значну кількість додатків.

Даний інструмент активно використовується всіма викладачами звітуючої кафедри для підготовки поточних та модульних практичних і тестових завдань для здобувачів бакалаврського та магістерського рівня підготовки.

- Соціальні мережі та месенджери (Facebook, Viber, Telegram, WhatsApp  та інші) – для швидкого зв’язку та швидкого фідбеку зі здобувачами та викладачами, розсилки повідомлень, оголошень, надсилання посилань на відеозустрічі та інших завдань термінового характеру. Даний інструмент активно використовується всіма викладачами кафедри для швидкого зв’язку та фідбеку зі здобувачами бакалаврського та магістерського рівня підготовки, для розсилки повідомлень, оголошень, надсилання посилань на відеозустрічі та інших завдань термінового (невідкладного) характеру.

- Робочі блоги  робочий блог під назвою «Наукові Студії» за посиланням: https://nastud.blogspot.com/, де здійснювалось дистанційне оприлюднення та обговорення робіт здобувачів на кафедрі: здобувачів, що приймали участь у 88-й щорічній студентській науковій конференції Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана «Інноваційні ідеї та креативні проєкти в цифровій екосистемі» (17-18 травня 2021 р.) в рамках кафедральної платформи та робіт здобувачів, що приймали участь у роботі круглого столу «Правничі студії імені Василя Івановича Синайського», який проходив у  квітні 2021 р.

Остання редакція: 01.02.22