Юридичний інститут

Навчально-методична робота

 

Науково-педагогічні працівники кафедри підприємницького та корпоративного права постійно працюють на розробкою та вдосконаленням робочих програм навчальних дисциплін, методичних матеріалів до їх вивчення, методичних матеріалів для проведення семінарських занять, підсумкового та поточного контролю знань та ін. 

Колективом кафедри  розроблено освітньо-професійні програми підготовки фахівців зі спеціальності 081 - "Право" за першим (бакалаврським) рівнем підготовки ("Правознавство") та за другим (магістерським) рівнем підготовки ("Приватне право", "Правове регулювання економіки"). 

У 2018 р. розроблено й опубліковано 18 Методичних вказівок до вивчення навчальних дисциплін бакалаврського та магістерського рівня навчання.  Оновлено 24 та розроблено 7 нових  Робочих  програм навчальнихдисциплін, а також Методичних матеріалів до вивчення навчальних дисциплін.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою навчальних і навчально-методичних видань. Так за 2014-2019 рр., зокрема, було видано такі підручники та посібники

Балюк І  . А. Вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. А. Балюк. – Київ : КНЕУ, 2014. – 378 с.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб / І. А. Балюк. – Київ : КНЕУ, 2015. – 244, с.

Літошенко О. С. Земельне та аграрне право : практикум / О. С. Літошенко. – К. : КНЕУ, 2014. – 135 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis.kneu.edu.ua/

Шматова Ю. О. Земельне право : практикум / Ю. О. Шматова. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – 220 с.

 

Остання редакція: 19.04.19