Юридичний інститут

Дзяхар Галина Іванівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 7 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

2009 - 2011 рр. - навчання в аспірантурі з відривом від виробництва (кафедра правового регулювання економіки КНЕУ).

2011 - 2013 рр. - навчання в аспірантурі без відриву від виробництва (кафедра правового регулювання економіки КНЕУ).

2012 - 2017 рр. - асистент кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

2017 - по теперішній час - старший викладач кафедри підприємницького та корпоративного права КНЕУ. 

З 2018 року працює над дисертацією за темою "Адміністративно-правове забезпечення інформаційних прав дітей в Інтернет-просторі", спеціалізація - 081 "Право".

5 основних публікацій за останні 5 років :

1. Дзяхар Г. І., Кикоть П. В. Законодавство, що регулює здійснення господарської діяльності на території Чорнобильської зони. Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи монографія. К. : КНЕУ, 2016. С. 76-91. (0,5 д.а.).

2. Дзяхар Г. І. Судова практика у сфері правового регулювання здійснення господарської діяльності у нафтогазовій галузі України.  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія „Право”. 2016. Випуск 41. Т. 1. С. 153-157. (0,45 д.а.)( Index Copernicus International )

3. Дзяхар Г. І. Поняття, юридична природа та види договору факторингу України. Право і суспільство. 2017. № 4. С. 83-88. (0,45 д.а.) ( Index Copernicus International )

4. Дзяхар Г. І. Вирішення земельних спорів господарськими судами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2017. № 27. С. 111-117 (0,5 д.а.) ( Index Copernicus International )

5. Дзяхар Г. І. Міжнародно-правові джерела забезпечення прав дітей в цифровому середовищі. Теорія і практика розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 грудня 2018 р. Київ, 2018. ч. ІІІ. С. 39-40

Дисципліни, які викладає – Земельне право, Господарське право, Господарське процесуальне право, Правове регулювання господарської діяльності, Правове регулювання економіки.