Юридичний інститут

Дисципліни бакалаврського рівня

Остання редакція: 18.12.15
Історія української культури

Історія української культури відіграє вагому роль у формуванні цілісної особистості та професіоналів своєї спеціальності, що не можливо без всестороннього розвитку. Студенти мають опанувати набір знань, які дозволять їм орієнтуватися в культурній типології, характерній для сучасної України, умови, в яких відбувався процес її формування.

Історія України

Історія України посідає важливе місце у формуванні молодого громадянина нашої держави. Вивчення даної науки відкриває перед студентами можливостей виявити історичну спадковість й обумовленість соціальних тенденцій сучасності, знайти пояснення багатьом явищам нашого часу. Це дасть їм можливість адекватно оцінювати теперішню соціально-політичну ситуацію, включаючи і оцінку через призму власного місця і ролі в суспільстві, виявлення свого життєвого шляху, можливостей для власної самореалізації.