Юридичний інститут

Участь у міжнародних наукових заходах

Участь у Eleventh International Multidisciplinary Symposium on the Study of Memory (11-й Міжнародний Симпозіум з Мультидисциплінарного Вивчення Пам‘яті (SIMEM) (12-13 жовтня 2023 р.). Тема доповіді у співавторстві з В. Гапоненко “The culture of Reconciliation and the War of Memory on the Example of Comprehending European History of the XXth Centure”
 
International Conference “Economic security in the Global Environment (ESGE-2022), June 29-30, 2022  
The Days of Science of the Faculty of Philosophy», International Scientific Conference. 2019, 2020, 2021, 2022
 https://daysofscience-knu.net.ua/index.php/conference/issue/archive
 
Yurii Maneliuk, Svitlana Bulbeniuk, Vira Haponenko. (2021) Evolution of Constitutional Norms in Post-Soviet States: Democratic Procedure or Approval of Quo Status? Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Vol. 617. Proceeding of the International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation (SPL 2021). Atlantic Press, pp. 64-68. Є запис анолації на Ютуб 
 
Міжнародна наукова конференція 18-19 квітня 2019 р. Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Міжнародна науково-практична конференція (15 березня 2019) Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу 
 
Освітній  проект “Ласкаво просимо до Чехії” (01.08-15.08.2022), проект ініційований Yourchance, реалізувався при підтримці посольства України і посольства Республіки Чехія. https://www.vitejvcesku.cz/
 
Міжнародна науково-практичної конференції. Міжнародно-правові та гуманітарні питання забезпечення державного та економічного суверенітету в умовах регіональних та глобальних конфліктів (м. Київ, 15 березня 2022 р.)
 
Міжнародна науково–практична конференція (м. Київ, 15 березня 2019 р.)
Актуальні теоретичні та практичні проблеми наближення законодавства України до права Європейського Союзу
 
Міжнародна науково–практична конференція Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу (м. Харків, 11 квітня 2019 р.).
  
Міжнародна науково–практична конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми миру та ненасильства в змінах глобального порядку» (м. Запоріжжя, 12 квітня 2019 р.)
 
 Міжнародна наукова конференція Тринадцяті юридичні читання. Українська державність крізь призму часу ( Київ, 24–25 травня 2019 р.)
 
 Міжнародна науково–практична конференція Становлення механізму публічного управління розвитком територій як пріоритет державної політики децентралізації  (м. Житомир, 20 листопада 2019 р)
 
 Міжнародна науково–практична інтернет-конференція Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену соціального ( м. Київ.31 березня 2020 р.), 
 
International Scientific Conference The Days of Science of the Faculty of Philosophy   2021,  (2021 ; Kyiv). April 21–22, 202.
 
Міжнародна наукова конференція «Малі політичні партії та актори у політичному процесі на регіональному та локальному (субнаціональному) рівнях : Україна і світ» – шостої у рамках серії міжнародних конференцій кафедри політології «Політичні партії і вибори : українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи).  (Львів, 26–27 листопада 2021 року)
 
 International Conference “Economic security in the Global Environment (ESGE-2022), June 29-30, 2022
 
 Міжнародна науково–практична конференція Україна і світ:  правові питання регіональної та глобальної безпеки (Київ, 18 травня 2022 року)
 
International Scientific Conference (2022 ; Kyiv). International Scientific Conference «The Days of Science of the Faculty of Philosophy – 2022»
 
 XVIII Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти (Монреаль, Канада, 30-31 травня 2019 року)
 
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція  Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів (Запоріжжя, 28 березня 2018 р.)
 
Міжнародна науково-практична конференція Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу (11  квітня  2019  року,  м.  Харків).
 
ІІ Міжнародна науково-методична конференція  Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції  (Суми, 28-29 травня 2021 р.)
 
12-а науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком» ; м. Дніпро, 30 листопада 2018 р.
 
ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека у світлі глобальних викликів 2019» (International Security in the Frame of Modern Global Challenges 2019) : Збірник наукових праць / Mykolas Romeris University ; ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». Vilnius : Mykolas Romeris University, 2019.
 
V Міжнародна науково-практична конференція  «Экономическое обеспечение прав человека» (Харків, 23. 02. 2018 г.)
 
Тринадцяті юридичні читання. Українська державність: крізь призму часу (до 100-річчя Української національно-демократичної революції 1917-1921 р.р.) міжнародної наукової конференції (Київ,24-25 травня 2018 року)
 
International Conference on Social Science, Psychology and Legal Regulation Advances in Social Science, Education and Humanities Research.  Proceeding of the  (SPL 2021)
 
Міжнародна науково-практична конференція «Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики» ( Київ, 20–21 березня 2020 р)
 
X Міжнародна науково-практична конференція Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи (Чернівці, 1 грудня 2020 року). 
 
ІV Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова Правові засади організації та здійснення публічної влади (м. Хмельницький, 2–6 березня 2021 року).
 
Міжнародна науково-практична конференція Імідж і репутація: сучасні тенденції і виклики. (Київ, 23 вересня. 2022 р.)
 
Чотирнадцяті юридичні читання. Проблеми імплементації національного законодавства до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 18-19 квітня 2019 р)
 
Міжнародна науково-практична конференція «Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин» ( м. Київ, 10-11 квітня 2019 р.)
 
ІІ Міжнародна науково–практична інтернет-конференція Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри  (м.Одеса, 29 квітня 2022 р.).
 
VІ Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу (Полтава, 19-20 травня 2022 р.)
 
ІІ Міжнародна науково–практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», (м. Кривий Ріг.27 квітня 2018 р).
 
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми модернізації недержавної освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»,( Київ, 11 квітня 2019)
 
Міжнародна наукова конференція 4 Сходознавчі читання А.Кримського  присвяченої 30 річчю Інституту сходознавства імені А.Ю.Кримського НАН України (21 грудня 2021 р., Київ)
 
Міжнародна наукова конференція  «ХХV Сходознавчі читання А. Кримського» (Київ,10 листопада 2022 р.)
 
ХVI Міжнародна наукова конференція  «Китайська цивілізація: традиції та сучасність».  (30 листопада 2022 року, Київ)
 
 
 VIIІ Міжнародна науково-практична конференція  Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи (Чернівці, 17 квітня 2018р.)
 
 
 Міжнародна науково-практична конференція Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура.   (Київ, 27 березня 2020 р.)
 
Міжнародна науково-практична конференція Громадсько-політична та наукова діяльність М.С. Грушевського в міжнародному вимірі (до 155-річчя від дня народження)(Київ, 23вересня 2021 р.).
 
ХІІ міжнародна науково-практична конференція “Розвиток політичної науки: європейські практики  та національні  перспективи” (Чернівці, 28 червня 2022 р.).
 
Міжнародна науково–практична інтернет-конференція Економіка міста та урбаністика (23 берез. 2018 р., м. Київ)
 
Четверта Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика»  ( Київ, 23 листопада 2018 року)
 
 Міжнародна науково–практична інтернет-конференція Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку (Київ, 16 березня 2018 р)
 
II Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурний туризм: український та зарубіжний досвід», Київ, 11 лютого 2022 р.
 
Міжнародна науково-практична конференція «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті» (травень 2020 р., Суми)
 
  Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції» (вересня 2020р. Тернопіль).
 
 
  Міжнародна науково-практична конференція  «Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів» (23-24 вересня 2021 р, Черкаси).
Остання редакція: 24.01.24