Юридичний інститут

Дисципліни магістерського рівня

Правове регулювання підприємницької діяльності з іноземним елементом

https://drive.google.com/file/d/1xOHsrgXqPxCghjSrGpZ60UMt6b2Fi1Vv/view?usp=sharing

Мета вивчення дисципліни «Правове регулюванняпідприємницької діяльності з іноземним елементом» полягає в комплексних знаннях щодо внутрішньодержавних (національних) та міжнародних нормативно-правових актів, які розкривають положення сфери правового забезпечення і регулювання різних видів підприємницької діяльності з іноземним елементом, взагалі, і в Україні – зокрема, шляхом засвоєння знань про систему відповідних норм та набуття практичних умінь правозастосування у даній галузі. А саме: основ підприємницької діяльності з іноземним елементомта її регулювання, правового статусу національних та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності, тарифних та нетарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вимог до деяких видів зовнішньоекономічних договорів/операцій та їх нормативно-правового регулювання, документально-договірного оформлення та проведення, розв’язання зовнішньоторговельних спорів та інше.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Правове регулюванняпідприємницької діяльності з іноземним елементом» є засвоєння студентами:

  • теоретичних основ правового регулювання в забезпечення підприємницької діяльності з іноземним елементом,зовнішньоекономічної діяльності;
  • систему відповідних національних і міжнародних нормативно-правових актів;
  • правового статусу національних та іноземних суб’єктів підприємницької діяльності;
  • тарифних та нетарифних методів регулювання підприємницької діяльності з іноземним елементом;
  • способів укладання та форми зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та ведення міжнародного бізнесу;
  • вимог до деяких видів підприємницьких операцій з іноземним елементом (зовнішньоекономічних) та їх нормативно-правового регулювання та правового оформлення та проведення та інше.
Остання редакція: 22.06.20