Юридичний інститут

Навчально-методична робота

За час існування кафедри  її професорсько-викладацьким складом розроблено більше 20 навчальних програм до вивчення різноманітних юридичних дисциплін, підготовлено значну кількість навчально-методичної літератури. 

Монографії

Назаренко О.А., Шемшученко Ю.С., Погорілко В.Ф., Ющик О.І., Батанов О.В. та інші. Джерела  конституційного права (Договори в систематиці конституційного права). 2010 рік.

Остання редакція: 18.10.19