Юридичний інститут

Печуляк Віталій Петрович

Кафедра: Кафедра міжнародного та європейського права
Посада:
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Біографія:

Має дві вищі освіти. Вищу юридичну освіту здобув у 2001 році на юридичному факультеті Київського національного економічного університету. Вищу економічну освіту здобув у 2002 році на факультеті міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету.

Протягом 2001–2004 років навчався в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету. Кандидатську дисертацію захистив у2005 році за темою «Здійснення державної податкової політики в Україні (організаційно-правові аспекти)»по спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Протягом 2007–2010 років навчався в докторантурі Національного університету державної податкової служби України. Докторську дисертацію захистив у 2013 році за темою «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері лісового господарства України» по спеціальності12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році  по кафедрі міжнародного та європейського права.

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана працює з 2001 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. З 2005 по 2007 роки виконував обов’язки заступника декана юридичного факультету. З 2013 року обіймає посаду професора кафедри міжнародного та європейського права.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Міжнародне економічне право», «Міжнародне приватне право», «Система міжнародних організацій» та «Міжнародне транспортне право».