Юридичний інститут

Міжкафедральний науковий семінар «Україна – Європейський Союз: історичні та політико-правові виміри»04 Грудня 2015р.

25 лютого 2016 року відбудеться Всеукраїнська наукова конференція «Асоціація Україна–ЄС: історичні та політико-правові аспекти». Цей науковий захід організовується спільно з кафедрами політичної історії, макроекономіки та державного управління КНЕУ, а також відділом теорії та історії політичної науки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.