Юридичний інститут

Навчально-методична робота

     Навчально-методична робота кафедри спрямована на методичне забезпечення й удосконалення існуючих форм і видів занять зі студентами.

     Серед основних напрямів такої роботи колективу кафедри можна визначити:

  • створення навчально-методичних комплексів з дисциплін у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
  • організація системи підвищення педагогічної майстерності викладачів кафедри;
  • аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, навчальних і методичних посібників;
  • вивчення, узагальнення й поширення позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і методів проведення навчальних занять та організаційних форм навчання.

      Викладачі кафедри використовують новітні навчальні технології для проведення лекцій, семінарських та практичних занять з максимальною орієнтацією на розвиток критичного мислення студентів та активізацію їх самостійної роботи. Цьому сприяє як міжнародний, так і академічний та практичний досвід викладачів. Так, завідувач кафедри Л. В. Міхневич проходила курси «Інноватика у викладанні правознавчих дисциплін»; професор кафедри А. М. Колодій учасник Спільного проектуЄвропейського Союзу та Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні» (Офіс Ради Європи в Україні); доцент кафедри Ю. М. Рижук, у межах роботи проекту AESOPпрограми Erasmus+, проходила тренінги в університетах Польщі, Італії, Португалії, Грузії та Азербайджану.

     Викладачами кафедри широко використовуються активні форми та методи активізації навчального процесу з метою підвищення зацікавленості студентів в отриманні професійних знань та умінь, а також розвитку навичок наукового мислення. Зокрема, в навчальний процес було впроваджено розв’язання проблемних ситуацій, ділових ігор, кейс-методів та проведення тренінгів.