Юридичний інститут

Освітня програма "Публічна політика та лідерство"

 
Рівень вищої освітидругий (магістерський)
Освітній ступіньмагістр
Галузь знань05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність052 «Політологія»
Освітня кваліфікаціямагістр політології
Обсяг програми90 кредитів ЄКТС
Тривалість навчання1 рік 4 місяці / 1 рік 6 місяців
Форма навчанняочна (денна)
Мова(и) викладанняукраїнська
Візитівка освітньої програми "Публічна політика та лідерство"
Портфоліо освітньої програми

 


Освітньо-професійна програма відбиває практичні аспекти політичної науки, передбачає підготовку фахівців з політичного менеджменту і маркетингу, політичної аналітики і прогнозування, експертів у сфері публічного управління, виборчих процесів, public relations.

Актуальність ОПП зумовлена глобалізацією політичних процесів у сучасному світі, новизною професії політичних консультантів, відсутністю фахових дипломованих спеціалістів у цій царині, зростаючим попитом на послуги з політичного консультування у сферах державного управління, партійної і громадської діяльності, формування іміджу політичного лідера, органів влади, організації спеціальних політичних заходів, зв’язків з громадськістю, формування громадської думки, ведення переговорів, підготовки політичних програм, промов, брендингу, управління в умовах політичних криз, лобіювання інтересів.

Цикл загальної підготовки

ОК 1. Філософія політики

ОК 2. Політичні digital-технології

ОК 3. Методика досліджень та викладання політичних наук 

ОК 4. Іноземна мова фаху 

 

Цикл професійної підготовки

ОК 5. Дизайн публічної політики 

ОК 6. Політична аналітика

ОК 7. Політичні стратегії сталого розвитку

ОК 8. Глобальна та євроатлантична політика

ОК 9. Антикризовий політичний менеджмент

ОК 10. Лідерство у громадському секторі

 

Вибірковий цикл

ВК1. Цивілізаційний дискурс України

ВК 2. Менеджмент політичних комунікацій

ВК3. Грант менеджмент

ВК4. Політичний івент-менеджмент

ВК5. Маркетингові методи дослідження політичного ринку 

ВК6.Менеджмент виборчих кампаній 

ВК7.Права людини і громадянина 

ВК8. Східноєвропейські політичні трансформації 

ВК9.Міжнародне право 

ВК10. Менеджмент локальних громад і меншин 

ВК11.Ризик-менеджмент 

ВК12.Друга іноземна мова

 

Компоненти освітньої програми спрямовані на формування таких фахових компетентностей як навички розробки державних та регіональних політичних стратегій, партійних програм, планування, організації та оцінки ефективності виборчих кампаній, масових політичних заходів, прес-конференцій тощо, вивчення особливостей кон’юнктури політичного ринку, підготовка промов, виступів, аналітичних матеріалів та звітів щодо визначення ефективності і доцільності політичних заходів, надання експертної оцінки проектам політичних рішень, політичним заходам, налагодження комунікації між органами влади, громадськістю і ЗМІ, лобіювання інтересів в органах державної влади, формування та підтримання сприятливого іміджу політичних акторів.

 

ОПП не має аналогів серед вітчизняних ЗВО, оскільки узагальнює сучасні прикладні напрями політичної науки (Політичний менеджмент і маркетинг, Політичну аналітику), орієнтуючись на новітні запити ринку праці. 

 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми 

Для фахівців спеціалізації «Публічна політика та лідерство» існують можливості працевлаштування у апаратах органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій, виборчих штабів, громадських організаціях, мас-медійних структурах і відділах зі зв’язків з громадськістю, дипломатичних та наукових установах, аналітичних і тренінгових центрах консультування політичних діячів.

Посади випускників-магістрів політології(згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010»): професіонал в галузі політології; науковий співробітник (політологія); політолог; політичний оглядач; викладач вищих навчальних закладів; викладач середніх навчальних закладів; аналітик консолідованої інформації, а також: фахівець-аналітик з прикладних політичних технологій, питань європейської та євроатлантичної інтеграції, порівняльного аналізу політичних процесів, питань національної безпеки та воєнної політики держави, питань політичного прогнозування, питань формування політичного іміджу, питань політичного лідерства; співробітник у  відділах соціально-політичного напрямку редакцій ЗМІ, аналітичних центрів.

Магістри політології мають можливість продовжити навчання на третьому (навчально-науковому) рівні вищої освіти.

 

Остання редакція: 23.05.24