Юридичний інститут

Склад Вченої ради

Склад Вченої радиНавчально-наукового інституту
«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Міхневич Л.В.

Голова Вченої ради, завідувач кафедри конституційного та муніципального права, к.ю.н., доцент

Літошенко О.С.

секретар Вченої ради, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, к.ю.н., доцент

Арбич Ярослава

студентка 3 курсу Юридичного інституту, голова Науково-студентського товариства

Бурило Ю.П.

завідувач кафедри адміністративного права та процесу, д.ю.н., доцент

Васильківська І.П.

завідувач кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент

Голубєва В.О.

професор кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцент

Дмитренко Е.С.

завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н., професор

Єрешко Софія

студентка 1 курсу Юридичного інституту

Задерейко С.Ю.

керівник виборного органу Первинної профспілкової організації Юридичного інституту

Замкова Н.В.

студентка 4 курсу Юридичного інституту, голова профбюро

Ковальова В.В.

студентка 4 курсу Юридичного інституту, Голова САР

Кожура Л.О.

заступник директора Юридичного інституту, к.ю.н., доцент

Колодій А.М.

директор Юридичного інституту, д.ю.н., професор

Коржевська Н. В.

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту

КрасуцькийВ.В.

аспірант 2-го року навчання кафедри підприємницького та корпоративного права

Кузьменко О.В.

професор кафедри теорії та історії права, д.ю.н., професор

Кулієва Гюнай

студентка 1 курсу Юридичного інституту

Майданик Н.І.

доцент кафедри цивільного та трудового права, к.ю.н., доцент

Нечипорук Ю.М.

доцент кафедри адміністративного права та процесу, к.ю.н., доцент

Ніколаєва Т.М.

доцент кафедри політичних технологій, к.і.н., доцент

Омельченко А.В.

завідувач кафедри цивільного та трудового права, д.ю.н., професор

Ратушний С.М.

завідувач кафедри міжнародного та європейського права, к.ю.н., доцент

Рижук Ю.М.

доцент кафедри конституційного та муніципального права, к.ю.н., доцент

Риндюк В.І.

директор центру політико-правових досліджень і нормотворчої діяльності, к.ю.н., доцент

Рощина І.О.

доцент кафедри кримінального права та процесу, к.ю.н., доцент

Рябчинська А.О.

аспірант 1-го року навчання кафедри цивільного та трудового права

Савенко Анна

студентка 2 курсу Юридичного інституту

Смолянюк В.Ф.

 завідувач кафедри політичних технологій, д.політ.н., професор

Тітова В.М.

в.о. завідувача кафедри іноземних мов, к.п.н., доцент

Удовенко Ю.О.

доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, к.ю.н.

Фарапонов В.Г.

студент 3 курсу Юридичного інституту

Федоренко О.І.

інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту

Фукс Н.А.

доцент кафедри фінансового права, к.е.н., доцент

Шимон С.І.

завідувач кафедри підприємницького та корпоративного права, завідувач Навчально-наукової лабораторії з проблем підприємницького та корпоративного права, д.ю.н., доцент

Шульженко Ф.П.

завідувач кафедри теорії та історії права, д.політ.н., професор

Ярошенко І.С.

заступник директора Юридичного інституту, к.ю.н., доцент