Юридичний інститут

Склад Вченої ради

Склад Вченої радиНавчально-наукового інституту
«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

1.       Міхневич Л.В. – Голова Вченої ради, заступник директора Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент;

2.       Дудко І.Д.– заступник Голови Вченої ради, завідувач кафедри політичної історії, доктор політичних наук, професор, директор Інституту історії українського суспільства;

3.       Макаренко А.В.– секретар Вченої ради, доцент кафедри теорії та історії права, кандидат юридичних наук, доцент;

4.       Богданець А.В.– аспірант кафедри правового регулювання економіки, асистент кафедри цивільного та трудового права;                          

5.       Бурило Ю.П.– завідувач кафедри адміністративного права та процесу, доктор юридичних наук, доцент;

6.       Васильківська І.П.– завідувач кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;

7.       Герман В.Т.– студент 2 курсу Юридичного інституту;

8.       Голубєва В.О.– професор кафедри міжнародного та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент;

9.       Гужва Г.С.– керівник юридичної клініки «Соціальна справедливість»;

10.  Дмитренко Е.С. – завідувач кафедри фінансового права, доктор юридичних наук, професор;

11.  Задерейко С.Ю.– керівник виборного органу Первинної профспілкової організації Юридичного інституту;

12.  Замкова Н.В.– голова профбюро, студентка 3 курсу Юридичного інституту;

13.  Іваненко Д.І.– студент 3 курсу Юридичного інституту;

14.  Іванова Н.Ю.– доцент кафедри політології та національної безпеки, кандидат філософських наук, доцент;

15.  Ковальова В.В.– студентка 3 курсу Юридичного інституту;

16.  Кожура Л.О.– заступник директора Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент;

17.  Колодій А.М.– директор Юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор;

18.  Лисенко А.І. – студентка 3 курсу Юридичного інституту;

19.  Майданик Н.І.– доцент кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент;

20.  Марущак С.В. – в. о. голови студентського самоврядування, студент 4 курсу Юридичного інституту;

21.  Нечипорук Ю.М.– доцент кафедри конституційного та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент;

22.  Омельченко А.В.– завідувач кафедри цивільного та трудового права, доктор юридичних наук, професор;

23.  Панчішна С. – студентка 3 курсу Юридичного інституту, голова Науково-студентського товариства

24.  Ратушний С.М.– завідувач кафедри міжнародного та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент;

25.  Риндюк В.І.– директор центру політико-правових досліджень і нормотворчої діяльності, кандидат юридичних наук, доцент;

26.  Рощина І.О. – доцент кафедри кримінального права та процесу, кандидат юридичних наук, доцент;

27.  Сацький П.В.– доцент кафедри політичної історії, кандидат історичних наук, доцент;

28.  Смолянюк В.Ф.– завідувач кафедри політології та національної безпеки, доктор політичних наук, професор;

29.  Солопенко В.В.– аспірант кафедри фінансового права, інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту І категорії;

30.  Фарапонов В.Г.– студент 2 курсу Юридичного інституту

31.  Федоренко О.І.– інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу Юридичного інституту ІІ категорії;

32.  Фукс Н.А.– доцент кафедри фінансового права, кандидат економічних наук, доцент;

33.  Шимон С.І. – завідувач кафедри правового регулювання економіки, доктор юридичних наук, доцент, завідувач Навчально-наукової лабораторії з проблем підприємницького та корпоративного права;

34.  Шматова Ю.О.– доцент кафедри правового регулювання економіки, кандидат юридичних наук;

35.  Шульженко Ф.П.– завідувач кафедри теорії та історії права, доктор політичних наук, професор;

36.  Ярошенко І.С.– заступник директора Юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.