Юридичний інститут

Господарське судочинство

Запровадження магістерської програми «Господарське судочинство» (2009 р.) обумовлено вагомою роллю спеціалізованих господарських судів у судовій системі України, а отже, і фахівців, які мають забезпечувати їх діяльність.  Господарські суди є однією з гілок судової влади, на яку Конституцією України і чинним законодавством покладено здійснення правосуддя в господарських відносинах. Господарські суди, як спеціалізована ланка судової системи України, покликані не лише розглядати справи у спорах із метою захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин, а й сприяти зміцненню законності в господарських правовідносинах. Випускники за даною магістерською програмою є фахівцями з питань юридичного забезпечення діяльності у сфері господарського судочинства, правотворчої та правозастосовної діяльності у зазначеній сфері. У Вищому господарському суді України створена та функціонує філія кафедри правового регулювання економіки.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Господарське судочинство"

Остання редакція: 03.12.15