Юридичний інститут

Право

 Інститут готує фахівців освітнього ступеня  «бакалавр»
спеціальність «Право»,  Спеціалізація "
Правознавство":

(напрями підготовки: юрисконсульти підприємств, установ та організацій; юристи у сфері господарської, фінансової, міжнародної діяльності, у правоохоронних органах, судах, органах законодавчої та виконавчої влади різних рівнів; викладачі права у навчальних закладах; наукові співробітники у наукових установах; інші напрями, які передбачають наявність вищої юридичної освіти.

Опис освітньої програми

 

Термін підготовки бакалаврів: денної та заочної форм навчання – 4 роки.
______________________________________________________________________________________________

Інститут готує фахівців освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Право» за наступними спеціалізаціями:

Термін підготовки магістрів: денної форми навчання – 1рік 6 місяців; заочної – 1 рік 8 місяців.

Остання редакція: 25.06.18