Юридичний інститут

Інформаційне повідомлення 28.09.202012 Жовтня 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 
про результати засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту
«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 28.09.2020 р.
 
Всього членів Вченої ради – 31
Присутні – 22
Головуючий – Голова Вченої ради Л. В. Міхневич
Секретар Вченої ради – О. С. Літошенко
Засідання розпочалося о 15.30, закінчилося о 16.45
Результати:
1. Повідомлено про зміни складу Вченої ради Юридичного інституту
зі складу Вченої ради виведені:
1. Бурило Юрій Павлович, колишній завідувач кафедри адміністративного права та
процесу, д.ю.н., доцент;
2. Васильківська Ірина Петрівна, колишня завідувач кафедри кримінального права та
процесу, к.ю.н., доцент;
3. Рощина Інна Олександрівна, к.ю.н., доцент;
4. Удовенко Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент;
5. Сердюков Олексій Сергійович, студент 6 курсу Юридичного інституту.
до складу Вченої ради введені:
1. Марченко Віктор Борисович, професор кафедри підприємницького та корпоративного
права, к.ю.н., доцент.
 
2. Заслухана інформація Голови Вченої ради, к.ю.н., доцента Л. В. Міхневич про контроль
виконання рішень Вченої ради Юридичного інституту від 28.08.2020 р.
3. Внесено зміни та доповнення до Регламенту Вченої ради Юридичного інституту (щодо
проведення таємного голосування в межах дистанційної роботи Вченої ради) (одноголосно).
4. Затверджено Положення про кафедру конституційного, адміністративного та кримінального
права (одноголосно).
5. Ухвалено у новій редакції Положення про Навчально-науковий інститут «Юридичний інститут
Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана» та передано його для затвердження на Вчену раду Університету (одноголосно).
6. Заслухана інформація директора Юридичного інституту, д.ю.н., професора А. М. Колодія про
результати вступної кампанії на освітні програми Юридичного інституту.
7. Прийнято за основу проект плану наукових заходів Юридичного інституту на 2020−2021
навчальний рік (одноголосно).
8. Визнано, що літня екзаменаційна сесія 2019/2020 навчального року на денній формі навчання
була проведена на задовільному рівні (одноголосно).
9. Проведена атестація аспірантів Юридичного інституту (одноголосно).