Юридичний інститут

Інформаційне повідомлення 28.09.202012 Жовтня 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
 
про результати засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту
«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 28.08.2020 р.
 
Всього членів Вченої ради – 35
Присутні – 28
Головуючий – Голова Вченої ради Л. В. Міхневич
Секретар засідання – Ю. М. Рижук
Засідання розпочалося о 12.00, закінчилося о 14.45
Результати:
1. Заслухана інформація Голови Вченої ради, к.ю.н., доцента Л. В. Міхневич про контроль
виконання рішень Вченої ради Юридичного інституту від 22.06.2020 р.
2. Обрано на посади науково-педагогічних працівників Навчально-наукового інституту
«Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»:
доцента кафедри теорії та історії права (вакантна з 01.09.2020 р.):
Солопенко Валентина Василівна, к.ю.н.
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Григоренко Олена В`ячеславівна, к.ю.н.
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Кулага Еліна Вікторівна, к.ю.н.
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Літошенко Олена Святославівна, к.ю.н., доцент
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Шаталова Лариса Миколаївна, к.ю.н.
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Балюк Ірина Анатоліївна, к.ю.н.
доцента кафедри підприємницького та корпоративного права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Кохановський Велеонін Олексійович, к.ю.н.
доцента кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Виноградова Ганна Валеріївна, к.ю.н., доцент
доцента кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Мачуська Ірина Борисівна, к.ю.н.
доцента кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Богданець Аліна Вікторівна, к.ю.н.
доцента кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Білоусова Ніна Олексіївна, к.ю.н., доцент
доцента кафедри цивільного та трудового права (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Єфімов Олександр Миколайович, к.ю.н.
доцента кафедри фінансового права (вакантна з 01.09.2020 р.):
Нечипоренко Олександр Юрійович, к.е.н., доцент
доцента кафедри фінансового права (вакантна з 01.09.2020 р.):
Фукс Наталія Анатоліївна, к.е.н., доцент
старшого викладача кафедри фінансового права (вакантна з 01.09.2020 р.):
Уложенко Вадим Миколайович
старшого викладача кафедри іноземних мов Юридичного інституту (вакантна з 01.09.2020 р.):
Недільченко Світлана Борисівна
старшого викладача кафедри іноземних мов Юридичного інституту (вакантна з 01.09.2020 р.):
Аргатюк Ірина Вікторівна
старшого викладача кафедри іноземних мов Юридичного інституту (вакантна з 01.09.2020 р.):
Чирик Олена Іванівна
старшого викладача кафедри іноземних мов Юридичного інституту (вакантна з 01.09.2020 р.):
Мись Тетяна Іванівна
старшого викладача кафедри іноземних мов Юридичного інституту (вакантна з 01.09.2020 р.):
Мачуський Володимир Володимирович
доцента кафедри політичних технологій (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Манелюк Юрій Михайлович, к.політ.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Маманчук Олександр Іванович, к.і.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (вакантна з 01.09.2020 р.):
Сацький Павло Вікторович, к.і.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Науменко Ольга Михайлівна, к.політ.н.
доцента кафедри політичних технологій (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Іванова Наталія Юріївна, к.філос.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (0,5 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Довганик Надія Михайлівна, к.і.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (вакантна з 01.09.2020 р.):
Ніколаєва Тетяна Михайлівна, к.і.н., доцент
доцента кафедри політичних технологій (0,75 ставки, вакантна з 01.09.2020 р.):
Назарчук Олександр Миколайович, к.і.н., доцент
асистента кафедри політичних технологій (вакантна з 01.09.2020 р.):
Топчій Олександр Сергійович.
(одноголосно).
3. Погоджено нову редакцію Освітньо-професійної програми «Політичні технології і лідерство» і
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою та рекомендовано їх для
затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).
4. Погоджено нову редакцію Освітньо-професійної програми «Міжнародне комерційне право» і
навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою та рекомендовано їх для
затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).
5. Погоджено нову редакцію Освітньо-професійної програми «Приватне право» і навчального
плану підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою та рекомендовано їх для
затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).
6. Погоджено нову редакцію Освітньо-професійної програми «Публічне право» і навчального плану
підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою та рекомендовано їх для затвердження на
Вченій раді Університету (одноголосно).
7. Погоджено внесення змін до Освітньо-професійної програми «Право громадської і політичної
діяльності» і навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за цією програмою та
рекомендовано їх для затвердження на Вченій раді Університету (одноголосно).
8. Затверджено план роботи Вченої ради Юридичного інституту на 2020-2021 навчальний рік
(одноголосно).
9. Ініційоване звернення до Вченої ради Університету із пропозицією порушити клопотання про
нагородження Шимон Світлани Іванівни, д.ю.н., доцента, завідувача кафедри підприємницького та
корпоративного права – почесним званням «Заслужений працівник освіти України» (одноголосно).
10. Ініційоване звернення до Вченої ради Університету із пропозицією порушити клопотання про
нагородження Дмитренко Емілії Станіславівни, д.ю.н., професора, завідувача кафедри фінансового
права – подякою Міністерства освіти і науки України (одноголосно).