Юридичний інститут

Інформаційне повідомлення 19.10.202006 Листопада 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про результати засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту

 

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 19.10.2020 р.

 

Всього членів Вченої ради – 31

Присутні – 24

 

Головуючий – Голова Вченої ради Л. В. Міхневич

Секретар Вченої ради – О. С. Літошенко

Онлайн засідання розпочалося о 16.00, закінчилося о 17.45

 

 

Результати:

1. Заслухана інформація Голови Вченої ради, к.ю.н., доцента Л. В. Міхневич про контроль виконання рішень Вченої ради Юридичного інституту від 28.09.2020 р.

 

2. Взята до відома інформація директора Юридичного інституту, д.ю.н., професора А. М. Колодія відносно Пропозицій щодо переліку освітніх програм Юридичного інституту для включення до Правил прийому до Університету у 2021 році (одноголосно).

 

3. Схвалена стратегія розвитку Юридичного інституту на 2021-2022 р.р. (одноголосно).

 

4. Визнано, що профорієнтаційна робота 2019/2020 навчального року була проведена на належному рівні (одноголосно).

 

5. Визнано задовільною роботу кураторів студентських академічних груп Юридичного інституту (одноголосно).