Юридичний інститут

Інформаційне повідомлення 02.06.202030 Червня 2020р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

про результати засідання Вченої ради Навчально-наукового інституту

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» 02.06.2020 р.

(засідання проведене в онлайн-режимі)

 

Всього членів Вченої ради – 35

Присутні – 32

 

Головуючий – Голова Вченої ради Л. В. Міхневич

Секретар Вченої ради – О. С. Літошенко

Оплайн засідання розпочалося о 16.00, закінчилося о 16.25

 

Результати:

1. Погоджено внесення змін до освітньої-професійної програми «Правознавство» підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні для спеціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» та подано її для затвердження Вченою радою Університету (одноголосно).