Юридичний інститут

28 вересня 2023 року відбудеться проведення апробаційного єдиного державного кваліфікаційного іспиту24 Серпня 2023р.

Доброго ранку, шановні наші здобувачі, зі Святом Незалежності 🇺🇦💙💛
 
Маємо повідомити вам новину⤵️⤵️⤵️
 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2023  
№ 362 «Про апробаційне проведення єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» на другому 
(магістерському) рівня вищої освіти у 2023 році» 28 вересня 2023 року 
відбудеться проведення апробаційного єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) за спеціальностями 081 Право та 293  
Міжнародне право для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти. 
Звертаємо увагу на розклад етапів ЄДКІ у день проведення: 
- підготовка робочих місць має розпочатися о 9.00; 
- ідентифікації здобувачів вищої освіти – о 9.30; 
- початок ЄДКІ – о 10.00. 
 
Тестування для здобувачів кожної із зазначених спеціальностей триватиме 
180 хвилин. Тест ЄДКІ побудовано з фабул та 120 тестових завдань різних 
форматів (вибір однієї правильної відповіді із пропонованих чотирьох; вибір 
трьох правильних відповідей з семи; визначення послідовності/пріоритетності; 
визначення відповідності). Завдання ЄДКІ розроблено відповідно до програм 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Право» та 
«Міжнародне право» на другому (магістерському) рівні вищої освіти, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 08 жовтня 2021 р. 
№ 1076. 
Участь здобувачів в апробаційному ЄДКІ є обов’язковою.
 
Враховуючи особливості роботи закладів освіти в умовах правового режиму 
воєнного стану, складну безпекову ситуацію в Україні та чисельні звернення 
ЗВО, надаємо роз’яснення щодо організації проведення ЄДКІ: 
- під час повітряної тривоги всі учасники ЄДКІ мають перейти в укриття, а 
після завершення повітряної тривоги повернуться до пункту складання ЄДКІ. У 
разі тривалої повітряної тривоги (3 год і більше) іспитування припиняється. У 
разі, якщо тривога не буде тривалою (менше 3 год), учасники зможуть 
продовжити іспитування; 
- у разі відсутності здобувача на ЄДКІ заклад освіти має під час іспиту або 
впродовж 3-х днів з дати проведення тестування передати до НМЦ завірені копії 
документів (пояснення), що підтверджують поважну причину відсутності 
здобувача на іспиті. 
В окремих випадках ЄДКІ може складатися не за місцем здобуття освіти, а 
у наближеному до місця проживання / тимчасового перебування здобувача 
закладі освіти на підконтрольній території України, у якому також заплановано 
проведення ЄДКІ. 
 
У зв'язку із наведеним, просимо вас написати на пошту деканату ui@kneu.edu.ua 
якщо ви перебуваєте за кордоном або на тимчасово окупованій території, і не зможете приїхати до Університету 28 серпня.