Юридичний інститут

Міжнародна науково-практична конференція «Забезпечення гендерної рівності та інклюзії в академічному середовищі»01 Квітня 2024р.

Інформаційне повідомлення

 

Юридичний інститут запрошує 30 квітня 2024 року до участі у міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення гендерної рівності та інклюзії в академічному середовищі» представників закладів вищої освіти, студентів, аспірантів, а також юристів-практиків.

 

  • Формат конференції: онлайн, на базі платформи ZOOM
  • Участь: безкоштовна
  • Робочі мови конференції – українська, англійська

 

Електронна заявка на участь подається до 13  квітня 2024 року, включно

Строк подачі тез до 27 квітня 2024 року, включно, – на електронну пошту: conf.ui@kneu.edu.ua з темою листа «Конференція30.04.2024»

 

Матеріали роботи міжнародної конференції будуть опубліковані в електронному збірнику Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

 

Правила оформлення тез доповідей та умови їх видання

1.     До друку приймаються тези доповіді однією з робочих мов конференції, обсяг яких не перевищує 4-х сторінок, включаючи малюнки, таблиці і список використаних джерел

2.     Тези доповіді повинні бути підготовлені у форматі А4 за допомогою редактора МSWord. Поля - 2 см зверху, знизу, зліва та 1,5 см справа. Файл має бути названий прізвищем автора. Сторінки не нумеруються

3.     Побудовані тези доповіді мають бути наступним чином:

  • прізвище та ініціали автора, посада, установа - шрифт ТіmesNewRoman, кегель 14 рt, інтервал 1 у правому верхньому кутку;
  • назва тез - великими літерами, шрифт ТіmesNewRoman, кегель 14 рt, інтервал 1 по центру;
  • тези - шрифт ТіmesNewRoman, кегель 14 рt, інтервал 1,5;
  • список використаних джерел – шрифт ТіmesNewRoman, кегель 14 рt, інтервал - 1,5.
  • Список використаних джерел наводиться у кінці тексту мовою оригіналу. Використані джерела нумеруються відповідно до порядку згадування у тексті. Посилання на джерело та сторінки у ньому подаються у квадратних дужках за текстом. Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302-2015 Бібліографічне посилання.

 

Важливо! Рецензія наукового керівника для студентів є обов’язковою та має бути з підписом. Направляється одним листом з тезами в окремих файлах.

 

Увага! ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗМІСТ ТА АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПОДАНИХ ТЕЗ НЕСЕ АВТОР

 

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, що опубліковані російською мовою в будь-якій державі, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці, напрямкам та науковому рівню Конференції, редакційно-технічним вимогам, а також направлені з порушенням терміну.