Юридичний інститут

Науково-практична конференція, присвячена 110-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Теоретико-правові проблеми забезпечення суверенітету України»31 Жовтня 2016р.

31 жовтня 2016 року  кафедрою теорії та історії держави і права була проведена науково-практична конференція, присвячена 110-річчю ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» «Теоретико-правові проблеми забезпечення суверенітету України».

 

      Участь у конференції взяли члени наукового гуртка з теорії права та професорсько-викладацький склад кафедри.
     Була заслухана доповідь«Суверенітет України: юридичний зміст, правові гарантії та чинники загроз», з якою виступив завідувач кафедри теорії та історії держави і права, д. політ. наук, професор, почесний член Союзу  юристів України Шульженко Ф.П.
     «В обговоренні проблеми взяли участь з тематичними виступами Невмержицький Є.В., професор кафедри теорії та історії держави і права, д. політ. наук, професор («Організаційно-правові питання боротьби з внутрішніми загрозами суверенітету України: корупцією та тіньовою економікою»), аспіранти першого року навчання юридичного факультету Бешуля О.О. («Теоретико-правові та практичні питання забезпечення національного суверенітету») та Назарчук О.В. («Трансформація державного суверенітету України в умовах євроінтеграції»).


    


     Студентки 2 курсу Ковальова В.В., Яковенко І.С. та 5 курсу Підмогильна Я.Я., Полюхович О.В. юридичного факультету здійснили цікаву співдоповідь «Правові механізми забезпечення державного суверенітету в умовах глобалізації».
    Взяв участь в обговоренні і студент 1 курсу Фарапонов В.Г. («Правові питання забезпечення народного суверенітету»).


    До організаційного комітету конференції були подані доповіді заступника завідувача кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н., доцента Кожури Л.О. «Юридичні механізми подолання зовнішніх і внутрішніх загроз суверенітету України» та ст. викладача кафедри теорії та історії держави і права Маркарян М.В. («Дипломатичні представництва в системі державних органів із забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України»).