Юридичний інститут

Міхневич Людмила Володимирівна

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Професор, заступник директора юридичного інституту
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Біографія:

        В КНЕУ працює з 1996 р. (асистент, старший викладач, доцент, професор), займала посади заступника завідувача кафедри конституційного та адміністративного права, в. о. завідувача кафедри (2000-2013).
        В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію (12.00.01). У 2015 р. закінчила докторантуру юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка (12.00.01).
       З 2016 р. -  професор кафедри теорії та історії права. З 2017 р. - заступник директора Юридичного інституту з наукової роботи. Викладає курси конституційне право України, Історія правових учень, Теорії сучасного праворозуміння.
      Сфера наукових інтересів - конституційне право, розвиток юридичної науки та освіти в Україні. Має понад 80 публікацій.