Юридичний інститут

Малютін Ігор Анатолійович

Кафедра: Кафедра теорії та історії права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

    З 1992 року навчався в Українській академії внутрішніх справ України, яку закінчив з відзнакою в 1995 році.

    З жовтня 1995р. до жовтня 1998р. навчався на стаціонарі ад'юнктури академії по кафедрі кримінального процесу.

   З жовтня 1998р. по грудень 2005р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри кримінального процесу Національної академії внутрішніх справ України та заступника начальника центру підготовки науково-педагогічних кадрів академії, начальника докторантури та ад’юнктури НАВСУ.

    З січня 2006р. по жовтень 2006р. працював деканом факультету міжнародного права та правознавства Української академії зовнішньої торгівлі.

    З жовтня 2006р. по липень 2007р. працював деканом Інституту права ім. Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) та професором кафедри історії та теорії держави і права Інституту права ім. Володимира Великого МАУП за сумісництвом: викладав навчальну дисципліну «Правознавство».

    З вересня 2007 року працює доцентом кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, забезпечує викладання дисципліни “Правознавство”.

    За час роботи на кафедрі підготовлено понад 30 наукових робіт.

    Основні з них:“Трудова міграція з України: тенденції розвитку”, “Провідна роль держави у превалюванні моральних принципів у праві”,“Податкова перевірка – особливий метод державного фінансового контролю“, “Запобігання та протидія корупції в Україні – пріоритетний напрям розвитку держави“, “Проблеми відповідальності публічної влади в Україні“, “Природний феномен державної влади“, “Гарантии прав и свобод человека как фактор интеграции Украины в мировое сообщество“, Economic rightsand freedomsas a vectorof Ukraine's transitionto sustainable development.Projekt:„Demokratie in der Ukraine 2012“Hochschule Mittweida, “Розвиток принципу верховенства права в контексті доктрини природного права“, “Проблеми захисту природних економічних прав та свобод людини державою“, “Естественные права и свободы гражданина как критерий готовности государства к устойчивому развитию“, “Верховенство права - верховенство справедливості“, “Верховенство права в теорії природного права“, є співавтором підручника “Правознавство для державних службовців”.

    Сфера наукових пошуків кримінологічні аспекти захисту прав і свобод людини.