Юридичний інститут

Намясенко Ольга Кузьмінівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 11 років
Біографія:

У 2003 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство», здобувши повну вищу юридичну освіту за спеціальністю «Правознавство» та кваліфікацію магістра права.

З 2003 р. по 2006 р. навчалася в аспірантурі КНЕУ (кафедра правового регулювання економіки).

У квітні 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Правовий статус судді Конституційного Суду України» за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право.

На кафедрі правового регулювання економіки працює з грудня 2006 р.

Забезпечує проведення занять з наук «Господарське процесуальне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», дисциплін «Актуальні проблеми господарського судочинства», «Проблеми підвищення ефективності  вирішення господарських спорів» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» за магістерською програмою «Господарське судочинство».

З 2010 р. є заступником декана юридичного факультету з наукової роботи.

Є почесним членом Союзу юристів України.