Юридичний інститут

Літошенко Олена Святославівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 12 років
Біографія:

У 1997 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент інформаційної діяльності», у 2000 р. – Міжнародний інститут лінгвістики і права за спеціальністю «Правознавство».

На кафедрі правового регулювання економіки працює з листопада 2004 р.

Забезпечує проведення занять з науки «Земельне та аграрне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», а також навчальної дисципліни «Господарське законодавство» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» економічних спеціальностей.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності» за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У грудні 2007 р. отримала вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки.

У 2015 р. пройшла стажування у Відділі проблем аграрного, земельного та екологічного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

У 2006 р. нагороджена почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток університету, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 100-річного ювілею КНЕУ.