Юридичний інститут

Літошенко Олена Святославівна

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Стислий опис професійної біографії:

Має дві вищі освіти: у 1997 р. закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Менеджмент інформаційної діяльності», у 2000 р. – Міжнародний інститут лінгвістики і права за спеціальністю «Правознавство».

Викладацьку діяльність розпочала з 2003 р.

2003-2004 р.р. – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Київського міжнародного університету.

2004-2005 р.р. – старший викладач кафедри правового регулювання економіки КНЕУ.

У 2005 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності» за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З 2005 р. по теперішній час – доцент кафедри підприємницького та корпоративного права ЮІ КНЕУ.

2006-2009 р.р. – заступник декана юридичного факультету КНЕУ.

У 2007 р. отримала звання доцента кафедри правового регулювання економіки (нині - кафедра підприємницького та корпоративного права).

У 2015 р. пройшла стажування (підвищення кваліфікації) у Відділа проблем аграрного, земельного та екологічного права Інтитуту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

У 2017 р. пройшла стажування (підвищення кваліфікації) в Інституті підвищення кваліфікації КНЕУ за програмою «Дистанційні технології в освітньому просторі університету». 

З 2017 р. по теперішній час – голова навчально-методичної секції «Правове регулювання господарської діяльності».

З 2018 р. по теперішній час – секретар Вченої ради Юридичного інституту КНЕУ.

Напрями наукових досліджень – проблемні питання земельного права України, а також міжгалузеві зв'язки земельного права з іншими галузями права.

5 основних публікацій за останні 5 років :

1. Літошенко О.С. Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Правове регулювання економіки. 2014. № 14. С. 284-293. (0,55 д.а.)

2. Літошенко О.С. Спеціальний вид юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 5 (233). С.67-70. (0,5 д.а.)

3. Літошенко О.С. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель. Підприємництво, господарство і право. 2015. № 8 (236). С.42-45. (0,5 д.а.)

4. Літошенко О.С. Окремі аспекти політико-правового забезпечення реформування земельних відносин в Україні. Історико-політичні студії: збірник наукових праць. 2016. № 2 (6). С. 102-110. (0,53 д.а.)

5. Літошенко О.С. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1 (263). С. 63-67. (0,46 д.а.)

Дисципліни, які викладає:

Земельне право; 

Правове регулювання правочинів із земельними ділянками; 

Аграрне право;

Правове регулювання господарської діяльності (у т. ч. дистанційно у системі Moodle);

Правове регулювання економіки;

Господарське законодавство (у т. ч. дистанційно у системі Moodle);

Бізнес право.

Контактна інформація: e-mail: olena.litoshenko@kneu.edu.ua

години консультацій:

верхній тиждень – четвер 14.00-16.00

нижній тиждень – понеділок 14.00-16.00

номер кабінету – 307, поверх 3, корпус 5.