Юридичний інститут

Кикоть Павло Валерійович

Кафедра: Кафедра підприємницького та корпоративного права
Посада: Доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

У 1997 р. закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова, де отримав кваліфікацію юриста.

 

У січні 2003 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Міністерства в системі органів виконавчої влади України» за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

 

З 1999 р. по теперішній час працює на кафедрі правового регулювання економіки.

 

Забезпечує проведення занять з науки «Господарське право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство» та навчальної дисципліни «Договори у сфері господарської діяльності» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» магістерської програми «Правове регулювання економіки».

 

З 2003 по 2013 рр. виконував обов’язки заступника декана юридичного факультету.

 

Є дійсним членом Союзу юристів України.