Юридичний інститут

Хатнюк Наталія Сергіївна

Кафедра: Кафедра фінансового права
Посада: доцент кафедри фінансового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

У 2000 році закінчила Національну академію внутрішніх справ України м. Києва факультет "Підготовки спеціальних підрозділів кримінальної міліції по боротьбі з організованою злочинністю та економічною злочинністю" за спеціальністю “Правознавство” з відзнакою.

У 2000 році оперуповноважена в особливо важливих справах відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями в пріоритетних напрямках економіки Головного управління по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями МВС України. У 2001 році старший оперуповноважений відділу по боротьбі з організованими злочинними угрупованнями в сфері міжнародних економічних злочинів. У 2002 році оперуповноважена в особливо важливих справах відділу по боротьбі з корупцією.

У 2003 році здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право та міжнародне приватне право. У 2010 році отримала вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана".

У 2003 році старший викладач кафедри цивільного та трудового права Київського національного університету внутрішніх справ. У 2007 році звільнилася за власним бажанням у званні майора міліції зі служби в органах внутрішніх справ. У 2007 році старший викладач кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" та доцент кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", У 2016 році доцент кафедри фінансового права ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

2010-2014 роки була членом Спеціалізованої вченої ради юридичного факультету ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.04 (господарське право; господарсько-процесуальне право, міжнародний комерційний арбітраж), 12.00.07 (адміністративне право; фінансове право; інформаційне право).

Здійснювала наукове керівництво та консультування дисертацій 4 аспірантів зі спеціальності 12.00.04 (господарське право, господарсько-процесуальне право), 2 із них здобули ступінь кандидата юридичних наук.

Професійні здобутки - за результатами конкурсів нагороджена Подякою "Кращий доцент 2010-2011 року" у номінації кращий доцент року на юридичному факультеті 2010-2011 року, Грамотою "Кращий науково-педагогічний працівник 2011-2012 році" у номінації кращий науково-педагогічний працівник юридичного факультету 2011-2012 року, Грамотою "Найкращий доцент 2013-2014 року" у номінації найкращий доцент юридичного факультету 2013-2014 року.

Автор близько 20 наукових праць (монографій, підручників, навчальних посібників, навчальних посібників для самостійного вивчення дисципліни, навчально-методични матеріалів та інших наукових праць) із дослідження актуальних питань цивільного та господарського права, господарського судочинства, визначення правового статусу учасників господарського судочинства та правового регулювання податкових правовідносин, із них автор близько 80 наукових статей за цивільно-правовим, господарсько-правовим та податково-правовим напрямком, опублікованих у різних фахових та наукових виданнях.

Викладає дисципліни на бакалаврському рівні зі спеціальності "Правознавство", на магістерському рівні зі спеціальності "Правове регулювання економікою", "Міжнародне економічне право" та "Правове регулювання банківської діяльності", а також в Інституті бізнес освіти: цивільне право, цивільне процесуальне право, сімейне право, господарське право, господарське процесуальне право, податкове право, податковий процес, процесуальні аспекти процедури банкрутства, вирішення господарських та зовнішньоекономічних спорів, актуальні проблеми господарського судочинства, договірні спори у господарському судочинстві та міжнародний комерційний арбітраж.

Проходила підвищення кваліфікації у рамках освітньої програми спеціальної педагогічної підготовки знань європейських інституцій у Німеччині, Австрії, Польщї, Італії та Франціі та отримала Сертифікат за спеціалізацією "Європейське міжнародне економічне право" від 01.10.2013 та Сертифікат за спеціалізацією "Європейське міжнародне економічне право" від 01.07.2014 років.

Проходила науково-педагогічне стажування в Університеті Данубіус юридичний факультет Янко Єсенського "Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів" м.Сладковічево, Словацька Республіка 26-28 грудня 2016 року. Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування від 28 грудня 2016 року.

Проходила підвищення кваліфікації у сфері дистанційних технологій у Інституті дистанційного навчання ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана" від 01.03.2017 року по 28.04.2017 року, Свідоцтво про підвищення кваліфікації від 28 квітня 2017 року.

Має досвід приватної адвокатської практики, представництва, надання консалтингових і посередницьких послуг в сфері господарського, сімейного, житлового, земельного, страхового та цивільного права, по захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у судах загальної та спеціальної юрисдикції. Володіє навичками складання цивільно-процесуальних та господарсько-процесуальних документів, господарських документів, оформлення авторських та суміжних прав, прав інтелектуальної власності, фінансових ліцензій, патентуванням об’єктів інтелектуальної власності тощо. 

У 2010 році закінчила Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі за спеціальністю "Дизайн". Має творчі та авторські художні здобутки, виступає учасником багатьох творчих конкурсів та є автором художніх виставок. У 2014 році закінчила Київський інститут сучасної психології та клінічної психотерапії за спеціальністю "Психологія", спеціалізація клінічна психологія та психотерапія. Має спортивний розряд кандидата у майстри спорту України. Володіє українською, російською, англійською та польською мовами вільно.