Юридичний інститут

Борсук Наталія Яківна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 5 років
Біографія:

У 2001 р. закінчила з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобувши кваліфікацію юриста.

У 2009-2011 рр. навчалась в аспірантурі Київського університету права Національної академії наук України за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

У лютому 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Адміністративний примус у сфері захисту економічної конкуренції» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

З вересня 2011 р. працює на кафедрі правового регулювання економіки.

Забезпечує проведення занять з навчальних дисциплін «Законодавство про захист економічної конкуренції» «Правове регулювання фондового ринку», «Конкурентне право».

Є Головою профбюро юридичного факультету.