Юридичний інститут

Балюк Ірина Анатоліївна

Кафедра: Кафедра правового регулювання економіки
Посада: Доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 23 роки
Біографія:

У 1986 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

Захистила кандидатську дисертацію за темою «Адміністративно-правові засади державного регулювання діяльності кооперативів в Україні » за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

На кафедрі правового регулювання економіки працює з серпня 2005 р. (загалом в університеті працює з 1993 р. – спочатку на кафедрі правознавства).

Забезпечує проведення занять з наук «Господарське процесуальне право» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Правознавство», з дисциплін «Вирішення господарських спорів»,  «Перегляд судових рішень господарських судів», «Актуальні проблеми господарського судочинства» для студентів освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Правознавство» за магістерською програмою «Господарське судочинство».