Юридичний інститут

Кожушко Світлана Іванівна

Кафедра: Кафедра цивільного та трудового права
Посада: Доцент кафедри цивільного та трудового права
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Стаж роботи: 16 років
Біографія:

Має вищі освіти:

−     Київський державний економічний університет, спеціальність «Управління матеріальними ресурсами та організація оптової торгівлі засобами виробництва», економіст, диплом з відзнакою (1993 р.).

−     Одеська національна юридична академія, спеціальність «Правознавство», юрист (2004 р.).

З листопада 1993 року по жовтень 1996 року – навчання в аспірантурі у Київському державному економічному університеті, спеціальність «маркетинг».

Має науковий ступінь кандидата юридичних наук – дисертацію «Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні» захистила 17 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського університету внутрішніх справ МВС України за спеціальністю 12.00.05 – «Трудове право; право соціального забезпечення».

Має вчене звання доцент за кафедрою цивільного та трудового права.

Загальний стаж роботи складає більше 27 років. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації складає понад 16 років.

Основні навчальні курси, які викладаються – «Трудове право».

Автор понад 60 опублікованих наукових та навчально-методичних праць, навчальних посібників.

Cферою наукових інтересів є проблеми трудового права, питання дисципліни праці.